De buitenschoolse kinderopvang Buitenbeentje ligt in een rustige doodlopende zijstraat van de Klerkenstraat en heeft de capaciteit om 66 kinderen van drie tot twaalf jaar op te vangen. In 2000 kwam de buitenschoolse kinderopvang op deze locatie - de buren wonen er al veel langer - maar dat ging toen om containers en er konden slechts 21 kinderen terecht. In 2011 volgde een nieuwbouw en werd de capaciteit verhoogd. Pas daarna zijn de klachten van de buren begonnen. Het is dus niet de eerste keer dat het Buitenbeentje maatregelen neemt om geluidsoverlast van spelende kinderen te beperken. Toen de buren in kwestie klaagden over het lawaai van fietsende kinderen over een regenputdeksel bracht een rubberen omhulsel soelaas. Toen de gemeente - als eigenaar van het gebouw - vorig jaar een brief kreeg van de buren dat de spelende kinderen hun nachtrust verstoorden, werden ze binnen gehouden tot 8 uur 's morgens.
...

De buitenschoolse kinderopvang Buitenbeentje ligt in een rustige doodlopende zijstraat van de Klerkenstraat en heeft de capaciteit om 66 kinderen van drie tot twaalf jaar op te vangen. In 2000 kwam de buitenschoolse kinderopvang op deze locatie - de buren wonen er al veel langer - maar dat ging toen om containers en er konden slechts 21 kinderen terecht. In 2011 volgde een nieuwbouw en werd de capaciteit verhoogd. Pas daarna zijn de klachten van de buren begonnen. Het is dus niet de eerste keer dat het Buitenbeentje maatregelen neemt om geluidsoverlast van spelende kinderen te beperken. Toen de buren in kwestie klaagden over het lawaai van fietsende kinderen over een regenputdeksel bracht een rubberen omhulsel soelaas. Toen de gemeente - als eigenaar van het gebouw - vorig jaar een brief kreeg van de buren dat de spelende kinderen hun nachtrust verstoorden, werden ze binnen gehouden tot 8 uur 's morgens.De klachten bleven echter komen, waardoor de gemeente meer structurele oplossingen overweegt. "In bemiddeling tussen de buren en het schepencollege, werd afgesproken om tijdens de eerste week van de paasvakantie een deel van de tuin af te zetten. De bedoeling is om na te gaan welke impact dit heeft op het geluid", zegt schepen Marleen Soete (CD&V). "Vrijdag (vandaag, red.) zitten we nog eens samen met de buren om te horen of de geluidshinder voldoende beperkt werd door de maatregel. Indien dat het geval is, kan het een overweging zijn om de speeltuin te heroriënteren. Binnenkort is er daar een opportuniteit voor aangezien er in Langemark momenteel een dorpskernvernieuwing aan de gang is. Daarbij is het sowieso de bedoeling om van het basketpleintje tegenover de opvang een parking te maken. Daardoor wordt het ook mogelijk om de tuin aan te passen, waardoor die niet meer aan de tuin van de klagende buren zou grenzen. Dit is echter een heel dure maatregel die we bovendien nog niet besproken hebben met de buren. Het is slechts een van meerdere structurele oplossingen die we overwegen. Een andere optie is eventueel een geluidswerende omheining of geluidsabsorberende muur, maar ook daar hangt een hoog kostenplaatje aan vast."Voor de kinderen was het alvast een teleurstelling dat ze deze week niet in de zandbak of op de schommels mochten spelen. Die liggen in het 'verboden' gedeelte van de speeltuin. "Het is een vervelende situatie en we begrijpen de frustratie van de kinderen, ouders en personeel van de kinderopvang", vervolgt schepen Marleen Soete. "Wij zijn ook van mening dat spelende kinderen tijdens de dag per definitie geen geluidsoverlast zijn, en dat spelen een recht is van elk kind. Anderzijds vinden we het ook belangrijk dat er een goede verstandhouding is met de buren. Het laatste wat we willen is dat een rechter beslist dat de capaciteit omlaag moet."De buren wilden deze week geen commentaar geven. Vorige zomer, toen de beslissing werd genomen om de kinderen tot 8 uur binnen te houden, hadden ze wel een reactie. "Het is een moeilijk verhaal", klonk het toen. "We hebben niets tegen spelende kinderen en ook met de begeleiders van de kinderopvang hebben we geen probleem. Het is er heel mooi en proper. Maar voor ons is het niet te doen. Het gaat niet om één of twee kinderen, maar om wel veertig à vijftig die iedere dag van 's morgens vroeg zitten te tieren en te roepen. Dat is normaal. Kinderen moeten zich kunnen uitleven. Alleen zijn wij van mening dat de kinderopvang op de verkeerde plaats is ingeplant, zonder overleg met de buurtbewoners."Langemark blijkt geen alleenstaand geval. Ook in Ieper zijn er al klachten van buren geweest tegen het 'lawaai' van een kinderopvang. "Enkele jaren geleden klaagden buren over geluidsoverlast door onze kinderopvang", vertelt Tine Verschoot, coördinator van de buitenschoolse opvang Klavertje 4 uit de Augustijnenstraat. "We hebben toen met hen samengezeten om een oplossing te zoeken en die hebben we gevonden. Tegenwoordig werken we buiten met kegeltjes om een terrein af te bakenen. Zo zorgen we ervoor dat ze niet te dicht bij het domein van de buren komen. Verder letten we erop dat we geen luide muziek afspelen buiten. Als we binnen muziek laten spelen, zorgen we ervoor dat de deuren gesloten zijn." Speelpleinwerking Sporrewoan heeft geen last van klachten. "Onze speelpleinwerking bevindt zich op afgelegen terreinen", vertelt verantwoordelijke Rebecca Dehaene. "Er staan geen huizen of wijken in de directe omgeving dus we moeten met niemand rekening houden." Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper benadrukt dat de politie niet veel kan doen. "Geluid van spelende kinderen valt niet onder de noemer 'overlast'. Wij krijgen dan ook geen meldingen over klachten van geluidsoverlast bij een kinderopvang." (TOGH/HD)