Tot hun grote ontzetting zag Yvette, die liever niet met haar volledige naam vermeld wordt, vrijdag dat het graf van de grootouders van haar echtgenoot beschadigd was. "En dat was niet het enige graf dat kapot was", vertelt Yvette. "Het moeten er een stuk of twintig zijn. Ik vermoed dat het gebeurd is tijdens het maaien van het gras. Blijkbaar hebben ze de graspaden verbreed en alles wat nog in de weg stond afgereden. ...

Tot hun grote ontzetting zag Yvette, die liever niet met haar volledige naam vermeld wordt, vrijdag dat het graf van de grootouders van haar echtgenoot beschadigd was. "En dat was niet het enige graf dat kapot was", vertelt Yvette. "Het moeten er een stuk of twintig zijn. Ik vermoed dat het gebeurd is tijdens het maaien van het gras. Blijkbaar hebben ze de graspaden verbreed en alles wat nog in de weg stond afgereden. De brokstukken hebben ze gewoon bovenop het graf gelegd. Dat is grafschennis in mijn ogen.""Bij het graf van onze grootouders ging het om een bloembak die bij het graf hoorde. Het hing eraan vast en bestond uit dezelfde materiaalsoort", vervolgt Yvette. "We hebben het laten herstellen, maar we weten niet of het kan blijven staan. Wat als ze de volgende keer weer er tegen rijden. Dat graf staat er al 65 jaar en er is nog nooit gezegd dat er iets te veel aan was. Ook al die andere graven zijn graven die nu eenmaal zo gemaakt zijn. Dan kun je toch niet zeggen dat het anders moet of kleine moet. Mochten wij iets kapot maken aan een graf, het zou op het televisiejournaal komen."Burgemeester Sandy Evrard reageert verwonderd. "Ik heb geen weet van klachten over de heraanleg van de begraafplaats", aldus Sandy Evrard. "Er is wel een vraag geweest om die voortuintjes en bakken vooraan de graven weg te doen. De begraafplaats is altijd een doorn in het oog geweest van de mensen in Mesen, en ook voor het stadsbestuur. We hebben het onlangs op een heel mooie manier heraangelegd en kregen daarvoor al felicitaties. Die voortuintjes moesten weg omdat die heel moeilijk te onderhouden zijn. De hogere overheid legt ons immers op dat het groenbeheer niet meer met pesticiden mag gebeuren. Dan is een graspad een goede oplossing. Dat zie je trouwens in heel veel andere steden en gemeenten en de meeste mensen in Mesen hebben daar ook goed aan meegewerkt. De aannemer heeft ook een foto getrokken voor en na de heraanleg om eventuele schade vast te leggen. Mocht er toch schade zijn, dan mogen die mensen altijd langskomen op het gemeentehuis en dan zoeken we wel naar een oplossing." (TOGH)