Vorige woensdag bleek een eerste bewoner van het rusthuis door het coronavirus te zijn getroffen. Vanaf toen werden op de bewuste afdeling de andere bewoners met mogelijkse symptomen getest. Daaruit bleek dat er nog eens drie het virus hebben opgelopen. In overleg met het Sint-Rembertziekenhuis (AZ Delta) en de coördinerende raadgevende arts werd het betrokken zorgteam eveneens g...

Vorige woensdag bleek een eerste bewoner van het rusthuis door het coronavirus te zijn getroffen. Vanaf toen werden op de bewuste afdeling de andere bewoners met mogelijkse symptomen getest. Daaruit bleek dat er nog eens drie het virus hebben opgelopen. In overleg met het Sint-Rembertziekenhuis (AZ Delta) en de coördinerende raadgevende arts werd het betrokken zorgteam eveneens getest. Conclusie: vier personeelsleden zijn besmet.Intussen testte ook een bewoner van de serviceflats Residentie Roger Windels aan de Karel de Goedelaan positief. De betrokkene is in het ziekenhuis opgenomen. De cijfers drukken het stads- en OCMW-bestuur met de neus op de feiten: de zorgcampus Sint-Augustinus ontsnapt niet langer aan de pandemie.Uiteraard werden de familieleden van de besmette bewoners onmiddellijk ingelicht. De getroffen personeelsleden worden strikt medisch opgevolgd. Het woonzorgcentrum heeft de volgende fase van het outbreakplan uitgerold. Dat gebeurde in nauw overleg met een delegatie van de huisartsenkring en onder de vleugels van het Sint-Rembertziekenhuis. Concreet houdt dat onder meer in dat er een aparte zorgafdeling voor de besmette bewoners van het rusthuis is opgericht.Zo snel mogelijk zullen alle bewoners van het woonzorgcentrum op corona getest worden, zodat de directie, de artsen en het personeel een duidelijk zicht krijgen op het aantal besmette en niet-besmette senioren. Vervolgens zullen de twee categorieën hermetisch van elkaar gescheiden worden."Op die manier doen we er in het woonzorgcentrum alles aan om de verspreiding van het virus tegen te gaan", aldus Joost Cuvelier, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. "We beschikken over voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal, waardoor het zorgteam goed beschermd zijn werk kan doen."Duimen dat de besmetting de komende dagen niet blijft toenemen en dat de gevolgen van het virus al bij al meevallen.