Tot in november 2018 woonde Jozef Proot in het huis naast OC Cirkant. Vanaf 1985 was de priester aalmoezenier in het toenmalige instituut Engelbewaarder. Na 26 jaar nam hij in 2012 afscheid van de Engelbewaarder en bleef hij in het huis wonen, dat eigendom was van de Zusters van Liefde. "Wij hebben na het overlijden van priester Jozef Proot de kans gekregen van de zusters om de woning te kopen. De zusters wisten dat, als ze het ooit wilden verkopen, wij zeker geïnteresseerd waren. We zijn dan ook heel blij dat...