Hoe indrukwekkend de beelden ook zijn van auto's en zelfs een tram die vastzitten in het zand op de Kustweg tussen Oostende en Middelkerke, volgens de afdeling Kust valt de schade aan stranden na storm Odette al bij al nog mee. "Het volume aan weggewaaid zand is al bij al vrij beperkt", zegt Steve Timmermans. "De storm was op zich erger dan de voorjaarsstormen die we dit jaar hadden, maar de impact op het strand is minder zichtbaar."
...

Hoe indrukwekkend de beelden ook zijn van auto's en zelfs een tram die vastzitten in het zand op de Kustweg tussen Oostende en Middelkerke, volgens de afdeling Kust valt de schade aan stranden na storm Odette al bij al nog mee. "Het volume aan weggewaaid zand is al bij al vrij beperkt", zegt Steve Timmermans. "De storm was op zich erger dan de voorjaarsstormen die we dit jaar hadden, maar de impact op het strand is minder zichtbaar.""Doordat het geen springtij was, beukte de storm vooral in op het natte strand. Bij springtij komen de golven vooral op het droge strand terecht, waardoor er meer zand wegwaait en zich makkelijk kliffen gaan vormen. Een ander verschil is dat deze storm zich nog in de zomerperiode voordeed. Wij adviseren de kustgemeenten vanaf 15 oktober om zandschermen te plaatsen, die het zand moeten vasthouden. Nu zijn de stranden nog ingericht voor exploitatie, waardoor de schermen er nog niet staan en het zand minder vastgehouden werd. Het is ook daardoor dat er zoveel schade is aan strandcabines. Bij andere stormen zijn die dikwijls al weg. Het zijn ook de kustgemeenten die instaan voor het opruimen van het weggewaaide zand."In de zone van Mariakerke en Raversijde staan overigens maatregelen op stapel. Daar zal verduind worden op het strand, door helmgras aan te planten en door het bouwen van stormmuren ter hoogte van de zeedijk. "Maar in extreme situaties, zoals afgelopen weekend, zal er altijd doorwaaiend zand zijn", waarschuwt Steve Timmermans.Het onderhoud aan de stranden met extra zand kost de Vlaamse overheid jaarlijks gemiddeld 5 miljoen euro. De ingreep is omstreden omdat er bij stormen telkens zoveel zand wegwaait, maar de visie van de afdeling Kust is niet veranderd. "Wij kunnen vandaag opnieuw communiceren dat er geen enkel gevaar voor overstroming is geweest en geen schade is aan zeedijken", zegt Steve Timmermans. "20 jaar terug was er wel degelijk schade aan de zeedijk, onder meer in Oostende. Nu was dat helemaal niet het geval. Die stranden doen hun werk."Er is wel wat schade aan de steigerinfrastructuur van de jachthavens van Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge. In Blankenberge moet een ponton volledig vervangen worden. Ook de staketsels liepen wat schade op, maar niet dramatisch.