De mars op 30 augustus was georganiseerd om de ordediensten een hart onder de riem te steken en het geweld van afgelopen zomer aan te kaarten maar wat vooral opviel waren de racistische slogans die gescandeerd werden. Daar kwam in de nasleep heel wat reactie op en nu willen enkele organisaties ook een tegenbetoging organis...

De mars op 30 augustus was georganiseerd om de ordediensten een hart onder de riem te steken en het geweld van afgelopen zomer aan te kaarten maar wat vooral opviel waren de racistische slogans die gescandeerd werden. Daar kwam in de nasleep heel wat reactie op en nu willen enkele organisaties ook een tegenbetoging organiseren. "We vonden onmiddellijk dat een publiek democratisch antwoord meer dan nodig was. Temeer omdat deze groep zegt ook naar andere steden te willen komen. We dachten dat de Oostendse burgemeester deze mars zou verhinderen zoals hij had aangekondigd omdat het racistisch karakter al lang voor iedereen duidelijk was. Er waren op die dag dan ook geen tegenacties omdat niemand geloofde dat een dergelijke mars in Oostende zou mogen doorgaan", vertelt Len Lavens.Er werd uiteindelijk niet opgetreden tegen de mars omdat er op geen enkel moment sprake was van fysiek geweld, maar de politie trad ook niet op tegen de racistische uitspraken, die wel strafbaar zijn. Dat vinden organisatoren nu ongehoord. "Veel Oostendenaars waren verontwaardigd toen ze zagen dat de mars uiteindelijk toch 'getolereerd' werd en dat de politie niet optrad toen racistische en fascistische slogans gescandeerd werden. Oostende is geen racistische stad. De betrokken organisaties roepen dan ook samen op om aanwezig te zijn op een mars op zondag 27 september voor Democratie en tegen racisme en geweld."De actie start om 14 uur aan het Station van Oostende en gaat over de zeedijk naar de Drie Gapers waar de betoging ontbonden wordt. Iedereen wordt gevraagd om altijd een mondmasker te dragen tijdens de mars. (LBEB)