https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Na klachten van buren en protest van oppositie: “Bosschaert verhuizen? Er zijn niet veel geschikte locaties”

Olaf Verhaeghe

De aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning voor aannemersbedrijf Bosschaert houdt ‘t Hoge in Kortrijk bezig. Buurtbewoners hingen al zwarte vlaggen en verzamelden een resem bezwaarschriften en ook oppositiepartijen Groen en CD&V Kortrijk maken zich zorgen over de druk op de buurt. Schepen van Ruimtelijke Ordening en Leiedal-voorzitter Wout Maddens ging op de gemeenteraad van september kort in op het delicate vraagstuk. “Het bedrijf verhuizen, zoals velen vragen, is niet evident. Maar we blijven zoeken naar oplossingen.”

Aannemersbedrijf Bosschaert uit Kortrijk houdt de buurt op ‘t Hoge al enkele weken bezig. Aanleiding is de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning die het bedrijf deed bij de Provincie West-Vlaanderen. Omwonenden vrezen dat het bedrijf verder wil uitbreiden en maken zich zorgen over de leefkwaliteit in de omgeving. Zo hebben ze onder meer last van lawaaihinder van de betoncentral van ‘s morgens vroeg en de vele vrachtwagens die af en aan rijden.

Maar ook het boren van twee grondwaterputten stuit de buren van Bosschaert tegen de borst. In totaal zou er tot 10.500 kubieke meter grondwater worden opgepompt, in een buurt die al gekenmerkt wordt door een vrij gevoelige kleiondergrond. In het recente verleden liepen verschillende huizen op Hoog Kortrijk scheuren op door het uitdrogen van de grond.

Verhuizen?

Zaakvoerder Geert Bosschaert probeerde de bezorgdheden te temperen en benadrukt dat het niet om een verdere uitbreiding gaat. Wel om een regularisatie. Bovendien ziet Bosschaert in het bouwen van een loods een manier om de geluids- en stofhinder te beperken en moeten de waterputten ervoor zorgen dat er minder aanvoer van water via de weg nodig is.

Toch zien de buren het bedrijf het liefst verhuizen. Een standpunt dat ook oppositiepartijen Groen en CD&V Kortrijk met hen delen. Zij sloten zich recent aan bij het burenprotest, dat zich niet alleen uit in zwarte vlaggen langs de weg maar ook met 72 officiële bezwaarschriften. “Wat eerder kleinschalig begon, is gegroeid tot een bedrijf waar grote hoeveelheden beton worden geproduceerd, waar puin wordt gebroken en waar grond wordt verzet. De mensen in de buurt houden de geluidsoverlast en mobiliteitsproblemen niet langer vol”, klinkt het.

“Nu is het moment om de activiteiten van Bosschaert – helemaal of gedeeltelijk – te herlokalisernen. Een watergebonden activiteit moet langs of toch in de buurt van water liggen. Nu zit dit waterintensieve bedrijf op een plek waar er geen water voorhanden is. Als we willen dat Bosschaert de activiteiten kan blijven doen, gaan we beter vandaag dan morgen op zoek naar een geschikte locatie.”

Moeilijke zoektocht

Niet de stad Kortrijk, maar wel de Provincie West-Vlaanderen moet zich uitspreken over de vergunningsaanvraag. Al krijgt het stadsbestuur wel de mogelijkheid om advies te geven. Dat advies moet in de loop van deze maand nog geformuleerd worden. Op de gemeenteraad van maandag keek schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Team Burgemeester) al even vooruit. “Het zal een weloverwogen advies zijn, waarbij we rekening houden met de draagkracht van de buurt”, zegt hij. “Bosschaert verhuizen? We hebben dat al bekeken. Samen met het bedrijf en Leiedal was er al een zoektocht naar een eventuele herlocalisatie. Er is inderdaad zoiets als verstandige ruimtelijke ordening.”

Alleen is die zoektocht allesbehalve evident. “Geschikte gronden, rekening houdend met de omgeving, groeien niet aan de bomen en schieten geen wortels in het water”, aldus de schepen. “Er zijn geen meerdere hectaren voor watergebonden activiteiten zomaar beschikbaar en voorhanden. Dat neemt niet weg dat we actief naar oplossingen blijven zoeken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten