Net voor het bal zongen de studenten uit volle borst en met grote overtuiging hun studentenliederen. De ex-presessen en meter Christine poseerden in...

Net voor het bal zongen de studenten uit volle borst en met grote overtuiging hun studentenliederen. De ex-presessen en meter Christine poseerden in en rond de traditionele zetel voor de al even traditionele groepsfoto.Tijdens de voorbereiding van het bal moest de brandweer het jonge volk te hulp snellen. Op de parking werden tentjes gemonteerd voor de ontvangst van de feestvierders. Dit was echter buiten de stormwind gerekend. In de loop van de namiddag verkozen tentjes de storm boven de studenten. Drie tentjes vlogen de lucht in en de helpers van brandweerpost Fluvia moesten met een ladderwagen te hulp komen.'s Avonds werden de danslustigen toch via de rode loper verwelkomd en een kleine dakafscherming verving de tentjes. (MV)