Twee jaar geleden belandde Jan De Bruyne door een medische fout in een rolstoel. Een tegenslag waar hij geweldig mee omgaat. "Het heeft geen zin te zitten huilen, je kunt je er maar best mee verzoenen", zegt hij. Hij was een sociaal dier en is dat gebleven. Hij blijft onder de mensen komen. Maar waar hij zich minder mee kan verzoenen, is dat het hem niet makkelijk wordt gemaakt om evenementen bij te wonen.
...

Twee jaar geleden belandde Jan De Bruyne door een medische fout in een rolstoel. Een tegenslag waar hij geweldig mee omgaat. "Het heeft geen zin te zitten huilen, je kunt je er maar best mee verzoenen", zegt hij. Hij was een sociaal dier en is dat gebleven. Hij blijft onder de mensen komen. Maar waar hij zich minder mee kan verzoenen, is dat het hem niet makkelijk wordt gemaakt om evenementen bij te wonen. Als het om sanitaire voorzieningen gaat, dan worden rolstoelgebruikers steevast vergeten. Nadat hij vorige week werd aangeklampt door de politie toen hij op een evenement een plekje zocht om zijn kleine boodschap kwijt te kunnen, zette hij zijn oproep aan de stad meteen op zijn Facebookpagina. "Omdat het denigrerend is om achter een muurtje of tussen de auto's te gaan zitten", zegt hij. "Kortrijk is best een rolstoelvriendelijke stad. En ik begrijp dat organisatoren er vaak niet aan denken om een toilet voor mindervaliden te plaatsen wanneer ze een evenement organiseren. Maar de stad zou dat wel kunnen verplichten. Ze zouden de vergunning ervan kunnen laten afhangen." Voorts wijst Jan erop dat er voor een rolstoelgebruiker tout court te weinig wc's zijn waar hij terechtkan. "De meeste zaken op de markt hebben hun toiletten in de kelder of op een verdieping.. Overdag kan je dan helemaal naar het stadhuis rijden, maar na de kantooruren kan je daar ook niet meer terecht. Voor de rest zijn er alleen openbare mindervalidentoilettten op plekken waar niemand komt, op de Houtmarkt of aan de Sint-Rochuskerk."Schepen van Welzijn Philippe De Coene (SP.A) is niet ongevoelig voor de oproep van Jan om organisatoren van evenementen te verplichten om mindervalidentoiletten te plaatsen. Meer zelfs. Zo'n richtlijn bestaat al, zegt hij. "Waarmee ik zijn oproep en klacht absoluut niet wil minimaliseren", stelt Philippe De Coene. "Het is een dooddoener, maar er moet dus duidelijk beter gecommuniceerd worden." "De stad heeft sinds 2014 een richtlijn dat er voor publieke evenementen en ook voor evenementen waaraan wij onze medewerking aan verlenen maximaal in het comfort van personen met een handicap moet voorzien worden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat er een rolstoelzone of een rolstoeltoegankelijk podium moet zijn, dat mensen iets hoger gezeten zijn om het spektakel te volgen", duidt de schepen. "Dat wil ook zeggen dat er op 'redelijke afstand' een toilet voorhanden moet zijn of assistentie om naar het toilet te gaan. Die richtlijn is er dus. De oproep van Jan kan wel een signaal zijn dat we er beter moeten op toezien dat die richtlijn ook wordt opgevolgd." "Bij het 1 meifestival bijvoorbeeld, een organisatie waarbij ik zelf betrokken ben, hebben wij al enkele jaren een podiumvoorziening en zien we er ook op toe dat de toiletten toegankelijk zijn voor personen met een handicap en dat er ook assistentie voor mensen die het bijzonder moeilijk hebben. We doen wat in de richtlijnen staat en ik neem aan dat andere organisatoren dat ook doen. Nu moet ik wel zeggen dat er van die faciliteiten weinig gebruik wordt gemaakt. Maar dat is geen reden om er minder aandacht aan te besteden. Eén mens die door gebrekkige voorzieningen niet aan evenementen kan deelnemen, is er één te veel.""We hebben een zeer actieve adviesraad 'Personen met een Handicap' en het toiletprobleem - ik heb het nagekeken - is daar al een hele tijd niet meer aangekaart", aldus nog schepen De Coene. "Als daar bijvoorbeeld klachten zijn in verband met parkeerplaatsen voor personen met een handicap, dan breng ik meteen schepen Axel Weydts op de hoogte. De voorbije maanden en zelfs jaren is de problematiek van de mindervalidentoiletten al die tijd geen agendapunt meer geweest. Toch moeten we de zorg van Jan ter harte nemen. Het lijkt me niet meer dan normaal dat we luisteren naar klachten van bewoners. Maar het is zeker niet zo dat er een soort van nalatigheid is bij het OCMW of de stad. Wel integendeel."