Na bewoners kant ook stadsbestuur zich tegen uitbreidingsplannen voor Bosschaert op Hoog Kortrijk

Olaf Verhaeghe

Het Kortrijkse stadsbestuur brengt een negatief advies uit over de vraag tot een nieuwe, uitgebreide omgevingsvergunning voor aannemersbedrijf Bosschaert op Hoog Kortrijk. Volgens de stad slaagt het bedrijf er niet in om zich aan de bestaande voorwaarden te houden en is er een drempel overschreden waardoor de hinder op de omgeving en omwonenden te fel is toegenomen. Eerder hadden buurtbewoners al 72 bezwaren ingediend en met zwarte vlaggen tegen de plannen geprotesteerd. Tegen begin november moet de Provincie West-Vlaanderen zich uitspreken over de aanvraag.

De bezorgdheden over de uitbreidingsplannen voor aannemersbedrijf Bosschaert op Hoog Kortrijk lopen verder op. Het bedrijf wil haar bestaande vergunning, nog lopend tot juli 2028, aanpassen en uitbreiden, onder meer op vlak van opslag, grondwaterwinning en parking. Nadat eerder buurtbewoners met zwarte vlaggen en 72 ingediende bezwaren hun opmerkingen over de verkeersproblemen en lawaai- en stofhinder lieten merken en oppositiepartijen Groen en CD&V Kortrijk gemeenteraadsvragen stelden over de vergunningsaanvraag, brengt nu ook het stadsbestuur een negatief advies uit.

Te veel overlast

De Stadscoalitie van Team Burgemeester, N-VA en Vooruit kan zich niet vinden in de aanvraag tot omgevingsvergunning die het bedrijf op ‘t Hoge heeft ingediend. Het schepencollege wijst in het officiële advies aan de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen daarvoor onder meer naar de verkeersimpact en de hinder voor de omwonenden. “De betoncentrale, aanvankelijk bedoeld voor eigen gebruik, wordt op vandaag grotendeels ingezet voor leveringen aan derden. De vrachtwagens, activiteiten en stapelplaatsen van materialen zorgen voor continue op- en afrijdende transporten, mobiliteitsproblemen en een daaraan gekoppelde geluids- en stofhinder en problemen op vlak van verkeersveiligheid”, klinkt het.

De aard en de grootte van het bedrijf zijn niet in verhouding met de mogelijkheden van de site en de draagkracht van de omgeving – uit het advies van het Kortrijkse schepencollege

Volgens het stadsbestuur kan Bosschaert zich niet langer houden aan de bepalingen van de vergunning uit 2008. “Er is een drempel overschreden waardoor de hinder naar de omgeving serieus is toegenomen”, stelt het schepencollege. “De onwonenden vinden het niet langer aanvaardbaar. De afgelopen jaren werden door de buren verschillende klachten geformuleerd, aan de stad en aan het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Uit inspecties bleek dat er tal van overschrijdingen van normen en voorwaarden officieel zijn vastgesteld. Er werden ook al verschillende pv’s opgemaakt.”

Het toch toestaan van nieuwe accommodatie om het uitvoeren van breekactiviteiten mogelijk te maken, het gebruiken van een nieuwe grondwaterwinning en bijkomende vermogens en opslagcapaciteiten zouden er volgens het stadsbestuur toe kunnen leiden dat het bedrijf nog grootschaliger gaat werken. “De aard en de groote van Bosschaert, zoals voorgesteld in de voorliggende vergunningsaanvraag, zijn niet in verhouding met de mogelijkheden van de site en de draagkracht van de omgeving”, stelt men duidelijk. “Deze situatie bestendigen is niet aangewezen en ook onaanvaardbaar voor de buurt.”

“Keuzes maken”

Verhuizen is geen must voor het Kortrijkse bestuur, maar het schepencollege stelt wel voor om ‘vast te houden aan de eerder vergunde toestand’. Zo moet de hinder voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau te beperken. “Het bedrijf dient organisatorisch en economische keuzes te maken inzake het al dan niet behouden of opsplitsen van de activiteiten of het gedeeltelijk of volledig herlokaliseren”, besluit het stadsbestuur.

Een definitieve beslissing is er nog niet. Het komt de Provincie nu toe om voor 2 november een uitspraak te doen over de omgevingsvergunningsaanvraag van Bosschaert.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier