"Wij hebben een aantal maatregelen uitgewerkt die na afloop van de coronacrisis kunnen bijdragen om iedereen een extra duwtje in de rug te geven en om snel weer de plaatselijke economie nieuw leven in te blazen", aldus Koen Descheemaeker ( N-VA)." Uiteraard nemen de federale en Vlaamse overheid maatregelen om het bedrijfsleven opnieuw aan te zwengelen, maar ook als gemeente kunnen wij een steentje bijdragen. Wij roepen op om over de partijgrenzen h...

"Wij hebben een aantal maatregelen uitgewerkt die na afloop van de coronacrisis kunnen bijdragen om iedereen een extra duwtje in de rug te geven en om snel weer de plaatselijke economie nieuw leven in te blazen", aldus Koen Descheemaeker ( N-VA)." Uiteraard nemen de federale en Vlaamse overheid maatregelen om het bedrijfsleven opnieuw aan te zwengelen, maar ook als gemeente kunnen wij een steentje bijdragen. Wij roepen op om over de partijgrenzen heen samen een krachtig pakket maatregelen uit te werken waar elke burger beter van wordt. Elke inwoner ouder dan 18 jaar ontvangt een Zonnebon van bijvoorbeeld 30 euro. Deze kan na de crisis gebruikt worden bij elke Zonnebeekse handelaar. De bedoeling is om iedere burger een extra financieel steuntje te geven en om de lokale economie opnieuw aan te zwengelen. Deze speciale Zonnebon kan gebruikt worden bij elke handelaar, winkel en zelfstandige in Zonnebeke. Een vast bedrag is bovendien een sociale maatregel. Ook opschorten van gemeentebelastingen gedurende zes maand moet kunnen. Het helpt iedereen weer even naar adem te happen."Deze suggesties wil N-VA samen met de andere partijen bespreken om over de partijgrenzen heen tot een evenwichtig en krachtdadig pakket maatregelen te komen. "Als we elk gezin grosso modo 100 euro schenken in bonnen die bij de plaatselijke handel gebruikt kunnen worden, slaan we twee vliegen in een klap. Elk gezin krijgt een extraatje en de lokale economie krijgt een flinke stimulans. De gemeentekas kan dit perfect dragen. Dit is bovendien een socialere maatregel dan de algemene gemeentebelasting te schrappen en geeft extra zuurstof aan de lokale economie." In een reactie zegt Insamenspraak het voorstel van N-VA heel waardevol te vinden. "We leggen ook een nieuw concreet voorstel bij", aldus Luk Hoflack en Hannelore Blondeel. "In eerste instantie moet de gemeente bij alle zelfstandigen aandringen om in het systeem van zonnebonnen te stappen. Op vandaag is de lijst van deelnemende zelfstandigen nog te beperkt. Ten tweede stelt Insamenspraak voor om elke inwoner van de gemeente een zonnebon van 20 euro te geven. Dit zal ongeveer 250.000 euro kosten aan de gemeente maar zal zowel de inwoners ten goede komen net als de zelfstandigen van de gemeente." (NVZ)