N-VA West Vlaanderen steunt de werking van Steunpunt Groene Zorg

Vlnr: dochter Bieke Ghyselen, Hilde Feryn, zorggast Kristof en Patrick Ghyselen. © (Foto MVQ)
Redactie KW

De West-Vlaamse N-VA-fractie ondersteunt ten volle de werking van Steunpunt Groene Zorg. In West-Vlaanderen, de landbouwprovincie bij uitstek, zijn een 230-tal landbouwbedrijven actief als zorgboerderij, en die verdienen wel een financieel ruggensteuntje voor hun engagement.

Provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide: “We hebben met de provincieraad de goedkeuring verleend voor een subsidie van ruim 40.000 euro aan de Groene Zorg. Heel wat land- en tuinbouwers vervullen niet alleen hun evidente landbouwactiviteiten, maar zoeken mogelijkheden om hun bedrijfsbezigheden te verbreden. Het opnemen van zorgtaken voor mensen uit kwetsbare groepen uit de maatschappij, is daar een voorbeeld van.”

Het gaat hier over actieve land- of tuinbouwbedrijven die zorgbehoevende personen (psychiatrische patiënten, mensen met een mentale of fysieke beperking), jongeren met problemen (thuis, instelling, school, …) opvangen in het landbouwgezin gedurende een bepaalde periode. Die mensen mogen dan – binnen hun mogelijkheden – hun steentje bijdragen aan activiteiten op de boerderij.

De beperkte tegemoetkoming die zorglandbouwers momenteel krijgen is ontoereikend om hun inspanningen te compenseren. Het Steunpunt Groene Zorg neemt daarom heel wat lasten van zorgboeren over en is dus onontbeerlijk voor de globale werking.

Luc Coupillie.
Luc Coupillie.© (Foto MVQ)

Om die reden steunt N-VA West-Vlaanderen de werking Groene Zorg in een agendapunt op de provincieraad om subsidies voor deze doelgroep te voorzien. “De vraag naar zorgboerderijen blijft groot”, aldus provincieraadslid Luc Coupillie. “Deze formule heeft haar nut bewezen. De waardering voor de inzet van deze hulpverleners mag vanuit landbouw met een subsidie bedacht worden. Ook Vlaanderen doet dit, en de Provincie mag hier gerust in meegaan. De inzet van een haltijds iemand binnen West-Vlaanderen is een zeer goede verbintenis van de Groene Zorg voor deze subsidie.”

De subsidie voor 2020 voor een 230-tal als zorgboerderij actieve landbouwbedrijven in onze provincie bedraagt ? 42.386. Ook voor de jaren tot 2025 voorziet de provincie een equivalent bedrag.

(MVQ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.