Twee andere straatnamen, die eerder al ter sprake waren gekomen en waarover nu definitief beslist diende te worden, vonden wél genade bij het oppositielid: de Alice Denoostraat als zijstraat van de Consciencestraat in Wijnendale en de Oude Schuur voor de straat in de nieuwe verkaveling nabij de Gitsstraat en de Vredelaan.
...

Twee andere straatnamen, die eerder al ter sprake waren gekomen en waarover nu definitief beslist diende te worden, vonden wél genade bij het oppositielid: de Alice Denoostraat als zijstraat van de Consciencestraat in Wijnendale en de Oude Schuur voor de straat in de nieuwe verkaveling nabij de Gitsstraat en de Vredelaan."Ik vind de Alice Denoostraat zeker oké", aldus Ward Baert. "Een straat noemen naar de vroegere, sympathieke Wijnendaalse cafébazin is prima. De dorstigen laven, is een werk van barmhartigheid dat zeker ook in Wijnendale geapprecieerd wordt. Het moeten niet allemaal vorsten of prelaten zijn die een straatnaam krijgen.""Ook de naam Oude Schuur is aanvaardbaar, al zou ik voorstellen om de dialectformulering van de naam van het vroegere restaurant te behouden. D' Oude Scheure dus."Met de twee andere straatnamen, waarvoor door de gemeenteraad een principebeslissing genomen moest worden, had Ward Baert een veel moeilijker: de Revinzemolenstraat voor de nieuwe zijstraat van de Revinzestraat om het grote bouwproject Devriese te ontsluiten en de Blanca van Namenstraat voor de verkaveling tussen de Waterhoekweg en de Oostendestraat."U zal zich herinneren hoe ik destijds bij de naamgeving van de Wijnendale-Molenstraat gewezen heb op de verwarring die zou kunnen ontstaan met de Wijnendalestraat, de Oude Wijnendalestraat en de Wijnendale-Stationstraat. Welnu, het is kras om te moeten aanhoren dat er op de wijk Don Bosco naast een Revinzestraat, die op nauwelijks een boogscheut van de Molenstraat ligt, nog een Revinzemolenstraat zou komen, niet te verwarren met de Wijnendale-Molenstraat. Dit is een onverholen poging om postbodes en pakjesbezorgers een hartaanval te bezorgen.""En dan die Blanca van Namen, die zich ooit op het Kasteel Wijnendale bezig hield met jagen, schranzen en rijk zijn. Waar heeft die dame het verdiend om zoveel blijken van respect te krijgen? Torhout heeft vrouwen gekend die heel wat meer te betekenen hadden. De stad moest zich schamen om nog geen Marie Mokestraat te hebben. Marie Moke zette haar schouders onder de Spinneschool en heeft zich op die manier ingezet om onze verpauperde bevolking via het onderwijs aan een beter bestaan te helpen. Schrap dus de Blanca van Namenstraat en maak er de Marie Mokestraat van, wat bovendien beter bekt."Schepen Lieselotte Denolf: "De link met Blanca van Namen is ingegeven door de nabijheid van het Kasteel Wijnendale. Zij was de kleindochter van Gwijde van Dampierre. Die naam zou ik liever behouden. Maar het uitstellen van het goedkeuren van de naam Revinzemolenstraat vind ik verdedigbaar. Er zou inderdaad verwarring kunnen ontstaan."Koen Sap (onafhankelijke): "Laat het ons simpel houden en de Revinzemolenstraat straks de Marie Mokestraat noemen."Uiteindelijk werd de naamgeving Revinzemolenstraat uitgesteld. Bianca van Namen daarentegen krijgt wel haar eigen weg. Ooit zal dat zonder twijfel ook voor Marie Moke het geval zijn.