Op de gemeenteraad van Houthulst donderdagavond moest de agenda goedgekeurd worden van de algemene vergadering van afvalintercommunale Mirom. De N-VA-oppositie onthield zich echter bij de stemming. "De prijs van huisvuilzakken van Mirom is gestegen van 1,30 euro naar 1,70 euro per zak", kaartte Karlos Debouck (N-VA) aan. "Dat is meteen een prijsverhoging van 30 % in één klap. Zou het geen goed idee zijn om de prijs v...

Op de gemeenteraad van Houthulst donderdagavond moest de agenda goedgekeurd worden van de algemene vergadering van afvalintercommunale Mirom. De N-VA-oppositie onthield zich echter bij de stemming. "De prijs van huisvuilzakken van Mirom is gestegen van 1,30 euro naar 1,70 euro per zak", kaartte Karlos Debouck (N-VA) aan. "Dat is meteen een prijsverhoging van 30 % in één klap. Zou het geen goed idee zijn om de prijs van de PMD-zakken zodat de mensen meer gestimuleerd worden om te sorteren?"Schepen Erik Verbeure (CD&V) antwoordde dat de prijsstijging kadert in een plan om de hoeveelheid huishoudafval met 15 kilo per persoon per jaar te verminderen. "Het optrekken van de prijs van de huisvuilzakken moet ontmoedigend werken. Er werd onderzoek gedaan naar de inhoud van de huisvuilzakken. Daar merken we onder andere dat er 25 kilo per persoon per jaar voedselresten in zitten. Door de mensen te sensibiliseren moeten we die hoeveelheid sterk kunnen verminderen. Trouwens, sinds de verandering van de toegelaten inhoud van de PMD-zaken zit er al 8 kg minder in huisvuilzakken. Ook binnen de gemeente zullen we acties ondernemen. We zijn niet de slechtste leerlingen van de klas, maar we zitten zeker ook niet aan de top. Misschien net onder het gemiddelde. Het was bovendien al zes jaar geleden dat er nog een prijsstijging was. Toen steeg de prijs van 1 euro naar 1,30 euro. Mocht de prijs iedere jaar geïndexeerd geweest zijn, dan zou die niet zo veel verschillen met de nieuwe prijs." Fractieleider Filip Vanhevel van N-VA vreesde dat de prijsstijging misschien sluikstorten in de hand kon werken. "Dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar de mensen zullen misschien meer geneigd zijn om te sluikstorten. Zoals in de grote vuilbakken met de grote kleppen, waar je gemakkelijk een grote zak kan ingooien. Het is toch tijd dat die uit het straatbeeld verdwijnen en vervangen worden door moderne vuilbakken.""Ik zal dit nog eens laten checken, maar er is al een inspanning gedaan om vuilbakken te plaatsen met een zo klein mogelijke opening", antwoordde schepen Erik Verbeure. (TOGH)