Xaveriaanpark is een PPS-project waarbij op het oude voetbalveld van KWS Houthulst in totaal 35 woningen zullen worden gebouwd. In het kader van dat project keurde de gemeenteraad donderdagavond de akte van verkoop goed van een sportgebouw op en met grond en aanhorigheden gelegen aan de Brs. Xaverianenstraat en een perceel weiland gelegen aan de Eug. De Grootelaan. Bouwbedrijf Covemaeker krijgt daarvo...

Xaveriaanpark is een PPS-project waarbij op het oude voetbalveld van KWS Houthulst in totaal 35 woningen zullen worden gebouwd. In het kader van dat project keurde de gemeenteraad donderdagavond de akte van verkoop goed van een sportgebouw op en met grond en aanhorigheden gelegen aan de Brs. Xaverianenstraat en een perceel weiland gelegen aan de Eug. De Grootelaan. Bouwbedrijf Covemaeker krijgt daarvoor 575.000 euro. Eerder verkocht de gemeente ook al een huis in de Kerkstraat voor 50.000 euro om een doorsteek mogelijk te maken van de Kerkstraat naar het Xaveriaanpark. Gemeenteraadslid berekende dat volgens de marktprijs het vastgoed eigenlijk veel meer had kunnen opleveren voor de gemeente. "Het gaat om een terrein van 11.000 m² en om bouwrijpe grond. Dat betekent dat er nog moet op verkaveld worden. Ik heb nagevraagd bij een erkend landmeter en hij zei dat je daarvoor zowat 30 % moet aftrekken van de marktprijs. De marktprijs is op vandaag ongeveer 180 euro per m², verminderd met de kost om te verkavelen kom je dan op ongeveer 120 euro per m². In totaal zou de grond alleen al 1.320.000 euro moeten opleveren. Daar komt nog eens het huis in de Kerkstraat bij, waar de gemeente 280.000 euro voor betaalde, maar voor slechts 50.000 euro verkocht. Dan kom ik op een totaalbedrag van 1.600.000 euro. Ik merk dus een discrepantie van 1 miljoen euro. Dat ligt ver buiten de lijn van mijn verwachtingen.""U bent de schatting van een beëdigd schatter in twijfel aan het trekken", repliceerde burgemeester Joris Hindryckx (CD&V). "Die kwam op een prijs van 40 euro per m². Je moet er ook mee rekening houden dat het deel uitmaakt van een grotere gunning, waarbij ook grond in de Paardendreef betrokken en waarbij we als verkoper eisen gesteld hebben aan de projectontwikkelaar, zoals de realisatie van de doorsteek naar de Kerkstraat, de aanleg van een parking, de aanleg van een binnenplein... Je kunt dit dus niet zomaar vergelijken met andere verkavelingen waar er geen verplichtingen worden opgelegd." (TOGH)