In steden zoals Roeselare, Gent en Leuven kennen de gevelbankjes succes en dus wil Torhout er op inzetten. "Zeker in straten met rijhuizen, zonder voortuinen of weinig openbare ruimte zijn gevelbankjes een meerwaarde naar ontmoeting toe", aldus schepen Elsie Desmet (CD&V). "Ze zorgen voor contact onder de buren en nodigen uit tot een praatje."
...

In steden zoals Roeselare, Gent en Leuven kennen de gevelbankjes succes en dus wil Torhout er op inzetten. "Zeker in straten met rijhuizen, zonder voortuinen of weinig openbare ruimte zijn gevelbankjes een meerwaarde naar ontmoeting toe", aldus schepen Elsie Desmet (CD&V). "Ze zorgen voor contact onder de buren en nodigen uit tot een praatje."De gevelbankjes bestaan uit twee beugels die aan de gevel bevestigd worden en waarop een zitplank gelegd kan worden. "Van zodra je het gevelbankje wilt gebruiken, klik je de beugels open en leg je de plank erop", vervolgde de schepen. "Het voordeel van de gevelbankjes is dat ze volledig inklapbaar zijn en dus niet permanent de doorgang op het trottoir blokkeren.""Om onze bewoners aan te moedigen om zo'n gevelbankje te installeren, worden de bankjes deels door het stadsbestuur gefinancierd. Voor het leveren en plaatsen van de gevelbankjes zullen we een aanbesteding uitschrijven. We willen het maken van de banksteunen en de planken uitbesteden, net als de installatie aan de gevels."Raadslid Baert had bedenkingen. "Ik lees nergens hoeveel zo'n bankje zal kosten", reageerde hij. "Plus: wat moet ik me voorstellen bij 'deels door de stad gefinancierd'? Is dat pakweg 5, 30 of 75 procent? Of anders gezegd: wat zullen de geïnteresseerde bewoners moeten betalen? Zou de stad trouwens niet beter de installatie door de eigen werklui laten uitvoeren? Naast een goede boormachine en een werkman met elementaire handigheid zijn daar geen speciale kennis en uitzonderlijk materieel voor nodig.""Ik stel me ook vragen over de veiligheid. De inklapbare beugels zullen buiten de gevel, dus op het openbaar domein uitkomen en zoals bekend, schuilt het gevaar soms in een klein hoekje. Kortom, dit voorstel is nog niet rijp voor uitvoering. Geef ons op z'n minst eerst concrete cijfers."Raadslid Ruben Vangheluwe (Groen) vond het jammer dat het project nog niet gerealiseerd werd. "Nu is de zomer voorbij en komen de herfst en de winter eraan", sakkerde hij. "Niet ideaal. Ook wij vinden het reglement trouwens niet sluitend en duidelijk. Een gemiste kans."Schepen Desmet: "Het reglement moet eerst goedgekeurd zijn vooraleer we een aanbesteding kunnen doen voor het volledige pakket. We weten dus zelf nog geen precieze prijs. We gaan er echter vanuit dat de subsidie 50 tot 60 procent zal bedragen. Wat het mogelijke gevaar betreft: de beugels moeten bij niet-gebruik volledig ingeklapt worden. Qua snelheid hebben we écht ons best gedaan om het reglement uit te werken, maar tijdens de zomermaanden is er geen zitting van de gemeenteraad geweest. Hopelijk wordt het een zonnig najaar en dito voorjaar."Ward Baert: "Als ik een auto ga kopen, informeer ik me eerst hoeveel dat me zal kosten. Zo ook met gevelbankjes. Ik blijf erbij dat dit project niet rijp is voor uitvoering."