De verkoop van het stuk grond deed eerder al op de gemeenteraad heel wat stof opwaaien. Bij monde van Dieter Carron (N-VA) en Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) werd fel van leer getrokken tegen de verkoop. Het stukje openbaar domein sluit aan bij de Jacob van Maerlantwijk. "39 euro per vierkante meter, waar de prijs normaal bijna het tienvoudige bedraagt", zegt raadslid Dieter Carron.
...

De verkoop van het stuk grond deed eerder al op de gemeenteraad heel wat stof opwaaien. Bij monde van Dieter Carron (N-VA) en Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) werd fel van leer getrokken tegen de verkoop. Het stukje openbaar domein sluit aan bij de Jacob van Maerlantwijk. "39 euro per vierkante meter, waar de prijs normaal bijna het tienvoudige bedraagt", zegt raadslid Dieter Carron.Stuitend was ook dat nog voor de verkoop voor de gemeenteraad was goedgekeurd de eigenaar zijn 'uitgebreide tuin' al had laten omheinen. "Wij hebben klacht neergelegd. En die was eigenlijk tweeledig. Ten eerste vonden we de prijs te laag, maar dat werd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur niet weerhouden, omdat het om een stuk openbaar domein ging en dat de prijs daar conform bleek te zijn. Onze tweede klacht luidde echter dat openbaar domein niet kan gebruikt voor privédoeleinden, zeker omdat het ook zo in het bpa is voorzien. Die klacht was wel ontvankelijk. De politie ging ter plaatse om een proces-verbaal op te stellen. Ondertussen heeft de eigenaar de omheining verwijderd.""Voor ons is de kous hiermee af. De verkoop heeft wel plaatsgevonden, dus heeft de eigenaar nu een stuk openbaar domein in bezit. Er kan na 15 jaar wel nog een bpa-wijziging komen. Het bpa dateert van 2007, dus kan de eigenaar later nog een wijziging aanvragen", besluit Dieter Carron. Tom Vandenkendelaere, Schepen van Patrimonium, reageert: "Ik nam deze zomer ook akte van het feit dat de Vlaamse overheid bevestigt dat in dit dossier geen onregelmatigheden werden vastgesteld en de klacht van de oppositie dus verworpen werd. Wat betreft de tweede klacht over het weghalen van de omheining is het zo dat de Stad deze pas op 21 september heeft mogen ontvangen. Wijzelf hadden als Stad de eigenaar reeds tweemaal gewezen op de inbreuk, op 7 mei en op 8 september, en hij heeft inderdaad de omheining weggehaald. Wie hier wiens slag thuishaalt, doet er voor mij uiteindelijk weinig toe, maar een juiste weergave van de feiten lijkt me wel belangrijk."