Ook in zijn antwoord vertelde schepen Wieland De Meyer niets over de locaties. "Een geschikte plaats zoeken is nooit een evidente zaak. Om de mogelijke locaties te selecteren, hebben we de kaart van Heuvelland genomen en we zijn omgekeerd te werk gegaan. Dit wil zeggen dat we éérst alle zones geschrapt hebben waa...

Ook in zijn antwoord vertelde schepen Wieland De Meyer niets over de locaties. "Een geschikte plaats zoeken is nooit een evidente zaak. Om de mogelijke locaties te selecteren, hebben we de kaart van Heuvelland genomen en we zijn omgekeerd te werk gegaan. Dit wil zeggen dat we éérst alle zones geschrapt hebben waar plaatsing niet wenselijk of haalbaar is. Dat is onder andere in de nabijheid van bewoning, van beschermd landschap, van natuurgebied, van vogelrichtlijngebieden of nog van hoogspanningslijnen. Als je die zones allemaal schrapt, schieten er nog wel heel wat mogelijke locaties over om windmolens te plaatsen. Momenteel ben ik dus al die locaties aan het screenen en hou daarover heel discreet verkennende persoonlijke gesprekken met mogelijke projectpartners.""Dit zijn onder andere coöperatieven, investeerders, inwoners, grondeigenaars, vergunningverleners en collega-besturen. Ik hoop dat het resultaat van het voorbereidende werk zal leiden tot selectie van een mogelijk project. Het is mijn bedoeling om dit begin volgend jaar in alle openheid met iedereen te bespreken."Op uitzondering van de gebrekkige communicatie naar de locaties toe waren zowel N-VA en CD&V gematigd positief over dit windmolenproject. "We moeten inderdaad inzetten op groene energie, maar dit kan ook wel door het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld de kerken en daar via een coöperatieve de investeerders mee te laten genieten van de opbrengsten", stelde Bernard Heens (CD&V).(MD)