Als eigenaar van een nieuwbouwwoning of gerenoveerde woning, appartement, studio voor studenten en huurwoningen zijn rookmelders al langer verplicht. Vanaf 1 januari 2020 moet ook de woning waarin de eigenaar zelf woont over de nodige rookmelders beschikken.
...

Als eigenaar van een nieuwbouwwoning of gerenoveerde woning, appartement, studio voor studenten en huurwoningen zijn rookmelders al langer verplicht. Vanaf 1 januari 2020 moet ook de woning waarin de eigenaar zelf woont over de nodige rookmelders beschikken."N-VA Harelbeke hoopt dat het stadsbestuur hier een voortrekkersrol opneemt om nog meer burgers te overtuigen om niet langer te wachten met het plaatsen van rookmelders in hun woning. Zo dragen we met zijn allen ons steentje bij tot veiliger wonenin Harelbeke", zegt gemeenteraadslid én ook brandweerman Brecht Vandeburie (N-VA) op de gemeenteraadszitting. "Nog te vaak stel ik vast dat er nog heel wat woningen niet uitgerust zijn met een rookmelder. De burger moet echt wel beseffen hoe belangrijk het is om gewekt of attent gemaakt te worden dat er een beginnende brand is in zijn/haar woning.""Woningbranden eisen jaarlijks nog tientallen mensenlevens. En meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel."Net zoals in enkele andere Vlaamse steden en gemeenten vraagt N-VA Harelbeke aan de stad om extra sensibilisering te willen ondersteunen in de aanloop naar 2020: bijvoorbeeld door op het stadhuis informatiebrochures te voorzien. "Of zoals in de buurgemeenten Kuurne en Waregem een tijdlang het geval was, op het stadhuis een rookmelderverkooppunt voor de inwoners van Harelbeke te voorzien."Om de inwoners van Harelbeke nog meer te stimuleren om rookmelders te voorzien minimum één per verdieping stelt N-VA voor dat de stad Harelbeke ook 1 euro korting geeft aan elk Harelbeeks gezin dat de rookmelder aankoopt op het stadhuis.""Onlangs was er die grote brand in Bavikhove. Is daar evaluatie en nazorg voorzien?", vraagt Brecht zich verder af. "Als er vragen komen, gaan we met de mensen in kwestie in gesprek, maar een evaluatie is voorlopig niet nodig. We volgen dat op. Voorlopig komt er ook geen verkooppunt van rookmelders in het stadhuis.De Hulpverleningszone Fluvia houdt regelmatig preventiecampagnes. We kunnen de suggestie voor extra sensibilisering nog eens meenemen en over de mogelijkheden nadenken tegen 2020 aan", aldus burgemeester Alain Top (SP.A), bevoegd als coördinator veiligheidsdiensten."Het lijkt mij geen goed idee om zelf initiatief te nemen en bijvoorbeeld zelf de verkoop van rookmelders te organiseren. We willen geen concurrentie voor de winkeliers die rookmelders verkopen. Bovendien denk ik dat 1 euro korting de mensen niet zal overtuigen om rookmelders te kopen. Dat is mijn persoonlijke mening."