"Aan het concept van vorige jaren werd weinig gesleuteld. De deelnemers, verdeeld in teams van maximum drie personen, krijgen 100 liedjesfragmenten van telkens 40 seconden te horen. Vervolgens wordt de naam van de uitvoerder en de titel van het lied gevraagd. Bijkomend wordt een vraag gesteld die verband houdt met dat nummer of de uitvoerder ervan. Ploegen met spelers uit rankingteams starten elke ronde met een ...