Voor alle duidelijkheid: de Vlaamse overheid hééft al sinds 2011 een Masterplan Kustveiligheid en is nog altijd bezig met het uitvoeren van de daarin voorziene maatregelen om onze kust te beschermen tegen een duizendjarige storm. Die moeten de kust al zeker beschermen tot 2050, maar er wordt ook al nagedacht over wat daarna moet gebeuren. Door de voorziene stijging van de zeespiegel zullen de huidige maatregelen dan niet meer volstaan.
...

Voor alle duidelijkheid: de Vlaamse overheid hééft al sinds 2011 een Masterplan Kustveiligheid en is nog altijd bezig met het uitvoeren van de daarin voorziene maatregelen om onze kust te beschermen tegen een duizendjarige storm. Die moeten de kust al zeker beschermen tot 2050, maar er wordt ook al nagedacht over wat daarna moet gebeuren. Door de voorziene stijging van de zeespiegel zullen de huidige maatregelen dan niet meer volstaan. "We zijn aan het beschrijven welke maatregelen we allemaal zullen onderzoeken", vertelt Peter Van Besien, directeur infrastructuur kust bij MDK. "En er is ook een overleg gestart met alle betrokken partijen. Daar wordt afgetoetst voor welke maatregelen een draagvlak bestaat en hoe ver we kunnen gaan. Daarin is de gouverneur de trekker."Gouverneur Decaluwé liet zich al horen over de problematiek. "Er zijn maar vier opties", stelt hij. "Eilanden aanleggen, maar daar is niet iedereen voor. Ook het verlengen van het strand ligt moeilijk, omdat je dan verder moet stappen naar de waterlijn. En een muur op de dijk, daar is iedereen tegen. Blijft over: de laagste verdiepingen van de appartementen op de zeedijk inrichten als kustversterking. In dat geval is het de logica zelve dat de eigenaars correct worden vergoed. Het kan uiteraard ook een combinatie van maatregelen worden. De politiek zal vroeg of laat een keuze moeten maken.""Het is allemaal heel prematuur", nuanceert Peter Van Besien van MDK de uitspraken van de gouverneur. "Dijkverhoging is de meest schrikwekkende mogelijkheid. Maar er staat nog niets vast. We kunnen ook de zandbanken voor de kust verhogen, eventueel tot eilandniveau, kunstmatige riffen of duinen voor de dijk aanleggen... of verschillende maatregelen combineren. Dat moeten we nu onderzoeken. Het staat nog niet vast wanneer het onderzoek afgerond moet zijn. En we weten ook nog niet welke stukken zeedijk eventueel moeten worden opgehoogd. Bij een hoger waterniveau kunnen andere regio's kwetsbaarder zijn dan nu. Het hangt er ook van af of het gaat om stedelijk of natuurgebied.""Niemand weet welke maatregelen tegen 2100 nodig zijn", zegt Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). "Ons motto blijft: zachte maatregelen waar het kan, harde waar het moet." Zachte maatregelen zijn onder meer het verstevigen van stranden en duingordels, harde maatregelen zijn stormmuren en hogere dijken. "Uit de resultaten van het CREST-onderzoek, die we vorige week bekendmaakten, blijkt trouwens dat zandopspuitingen wel degelijk bijdragen tot een versteviging van de duinen en zo zorgen voor een beschermende buffer voor de dijken." "We houden nu rekening met een zeespiegelstijging van 85 cm tegen 2100. Maar worst case scenarios voorspellen een stijging met 2 of zelfs 3 meter. Dat is nog altijd eerder niet waarschijnlijk, maar niet helemaal uitgesloten als er op de Zuidpool dingen helemaal fout gaan lopen", aldus Jan Seys. "Dan zullen we het niet meer redden met zandopspuitingen."