Voor alle duidelijkheid: de Vlaamse overheid hééft al sinds 2011 een Masterplan Kustveiligheid en is nog altijd bezig met het uitvoeren van de daarin voorziene maatregelen om onze kust te beschermen tegen een duizendjarige storm. Die moeten de kust al zeker beschermen tot 2050, maar er wordt ook al nagedacht over wat daarna moet gebeuren. Door de voorziene stijging van de zeespiegel zullen de huidige maatregelen dan niet meer volstaan.
...