"Dat is zo", opent schepen van Cultuur Axel Ronse meteen. "We hebben ook al een projectdefinitie die naar architecten en scenografen gaat. En we hebben er ook middelen voor voorzien. En we gaan ervan uit dat Vlaanderen ook dat Kortrijkse project steunt."
...

"Dat is zo", opent schepen van Cultuur Axel Ronse meteen. "We hebben ook al een projectdefinitie die naar architecten en scenografen gaat. En we hebben er ook middelen voor voorzien. En we gaan ervan uit dat Vlaanderen ook dat Kortrijkse project steunt."Vorig jaar deed Geert Bourgeois in zijn 11 julispeech op de Groeningekouter al een oproep om een museum over de Vlaamse geschiedenis op te richten. "Ja, dat is een idee dat eigenlijk al sinds vorige legislatuur aan het rijpen is", beaamt Axel Ronse. "En nu in deze bestuursperiode staat dat in ons bestuursakkoord. Er is ook 7 miljoen euro voorzien voor ons museumproject." Eerder werd gezegd dat het nieuwe hoogstaande museum in de Groeningeabdij een museum rond beeldende kunst zou zijn. En in andere media had Isabelle De Jaegere, overkoepelend directeur van de Kortrijkse musea, het in april nog over een museum rond ontdekking, verwondering en beleving. Toen was er van identiteit nog geen sprake. En zeker niet van de Vlaamse. "Het project bestaat uit verschillende onderdelen", verduidelijkt schepen Ronse. "Op de Groeningesite komt een hypermoderne exporuimte, 'transhistorisch', rond het concept identiteit, in de brede zin van het woord. Twee is de Onze-Lieve-Vrouwekerk, daar komt een museale invulling als nevenbestemming rond de Vlaamse geschiedenis en 1302. Daar zijn we op dit moment de laatste hand aan het leggen aan onze projectdefinitie, waar scenografen dan op kunnen intekenen. De bedoeling is om in 2021 of 2022 te kunnen opengaan."Dus ook als het nieuwe museum over de Vlaamse geschiedenis, waar Bart De Wever het in zijn startnota had, niet in Kortrijk komt, gaat Kortrijk verder met zijn plannen. "We gaan er ten eerste van uit dat Vlaanderen niet naast het gegeven kan kijken dat ten eerste de Guldensporenslag in Kortrijk heeft plaatsgevonden, ten tweede dat er geen unieker plek bestaat met betrekking tot de Vlaamse geschiedenis dan de Gravenkapel en ten derde dat Kortrijk zelf al een heel degelijke budgettaire inspanning doet om dat Vlaamse museum klaar te krijgen. Het engagement van de stad is met andere woorden ook zeer groot." Aalsters schepen Karim Van Overmeire, een N-VA-collega van Ronse, wil niet met getrokken messen tegenover zijn Kortrijkse collega staan en lanceerde al de denkoefening dat Kortrijk misschien het museumluik over de Middeleeuwen kan organiseren, terwijl Aalst dan de latere Vlaamse geschiedenis voor zijn rekening zou nemen. "Alles is bespreekbaar voor ons", zegt Axel Ronse. "Maar voor ons is het belangrijk dat Kortrijk en zijn museaal project rond de Vlaamse geschiedenis een belangrijke plek krijgt en erkenning vanuit Vlaanderen."Momenteel zijn er nog geen beloftes. "Nee, het zal wellicht de nieuwe Vlaamse minister van Cultuur zijn die de knoop zal moeten ontwarren. En we weten nog niet wie dat wordt. Wat we wel weten is dat wij voortdoen met het project in zijn totaliteit. We zijn blij dat Vlaanderen dat museum in de startnota heeft opgenomen en we hopen dat het ook in het regeerakkoord terechtkomt."