Oostende voert sinds april 2015 gecoördineerde acties waarbij woningen met meerdere bellen worden gecontroleerd. Vandaar de naam 'multibelactie'. De wijkpolitie, de brandweer, een inspecteur van Wonen Vlaanderen of de Vlaamse Wooninspectie en de dienst Wonen van de stad nemen aan de acties deel. Ook het parket is op de hoogte, zodat gerechtelijke vervolging mogelijk is. Wekelijks worden vier tot vijf panden onderzocht. Oostende gaat ervan uit dat in totaal 1.000 panden onderzocht moeten worden en geeft zichzelf daarvoor vijf jaar de tijd.
...