MSOC in Oostende ziet aantal druggebruikers en gemiddelde leeftijd stijgen

Chloë en Sien maken deel uit van het Medisch Sociaal Opvangcentrum. (foto JRO)©Jeffrey Roos
Chloë en Sien maken deel uit van het Medisch Sociaal Opvangcentrum. (foto JRO)©Jeffrey Roos
Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

Oostende en de drugproblemen, het vergt een continue aanpak. En dat er problemen zijn, blijkt nog maar eens uit het droogleggen van een heroïnelijn vanuit Rotterdam naar Oostende enkele weken geleden door de politie. Het Medisch Sociaal Opvang Centrum (MSOC) speelt een belangrijke rol bij het drugbeleidsplan van de stad.

Het stedelijk drugbeleid van de stad Oostende benadert de drugproblematiek vanuit een integrale en geïntegreerde visie. “De problematiek is complex en moet in al haar facetten worden aangepakt. Het is geen zaak van veiligheidsdiensten alleen, maar van verschillende actoren. Zo is er ook een grote rol weggelegd voor het MSOC, straathoekwerkers, enz.”, legt schepen van Samenleven Maxim Donck (N-VA) uit. “Het doel van ons drugbeleid is het verminderen van de risico’s op vlak van gezondheid, welzijn, relaties, openbare orde en veiligheid. Het beleid richt zich tot alle burgers en sectoren, met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen. We hebben aandacht voor alle roesmiddelen, zowel legaal (tabak, alcohol, medicatie) als illegaal (cocaïne, heroïne, speed).”

Om de zes jaar wordt een drugbeleidsplan opgemaakt. Dit gebeurt in samenspraak met de Stuurgroep Drugbeleid. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van stad Oostende, MSOC, Straathoekwerk, CGG Noord-West-Vlaanderen, CAW Noord-West-Vlaanderen, ziekenhuizen, lokale politie, Justitie, huisartsen, enzovoort. “Via de stuurgroep slagen we erin veel sectoren met elkaar te verbinden en een netwerk te creëren, om signalen te detecteren en gezamenlijke acties te ontwikkelen”, legt Chloë Van Deputte, coördinator drugbeleid, uit. “De aanpak vormt een continu proces.”

Spuitenruil

Het MSOC is een van de belangrijke partners. Het is een ambulant laagdrempelig centrum dat medische en psychosociale begeleiding biedt aan cliënten die problemen hebben met illegale drugs. “We merken de laatste jaren een verschuiving binnen de doelgroep”, vervolgt Chloë. “Vroeger kregen we voornamelijk mensen met een heroïneverslaving in begeleiding, nu ook cliënten met een cannabis-, speed- of cocaïneverslaving. Daarnaast nemen we de rol op van expertisecentrum en kan iedereen bij ons terecht voor advies. Het doel is het druggebruik te beperken of te stoppen. Wij doen dit op het tempo van de cliënt, zonder voorwaarden en vanuit een motiverende aanpak. Dit om de kansen en mogelijkheden van cliënten zoveel mogelijk te versterken en de levenskwaliteit te verbeteren. Voor mensen met een heroïneverslaving is het mogelijk om een substitutiebehandeling (met methadon of suboxone) te volgen.”

40 jaar

Het team van MSOC Oostende bestaat uit 16 medewerkers, onder wie een directeur, een administratief coördinator, een psychosociaal coördinator, verpleegkundigen, artsen, psychosociale begeleiders, een spuitenruilcoördinator, gezinsbegeleiders en een psycholoog. “Momenteel zijn we nog op zoek naar een psychiater”, zegt Sien Vanbecelaere. “MSOC Oostende is eveneens een spuitenruilpunt waar injecterende gebruikers tijdens de openingsuren anoniem en gratis terecht kunnen voor steriel injectiemateriaal.” Enkele apotheken in de stad nemen deel aan spuitenruil. Ook op die plaatsen kunnen gebruikers terecht voor injectiemateriaal. MSOC biedt met het KIDO-project ook ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen van wie een ouder kampt met een illegale drug.

Jaarlijks worden zo’n 500 cliënten door het MSOC begeleid. De gemiddelde leeftijd van de cliënten in 2020 was 40 jaar, een lichte stijging ten opzichte van de voorbije jaren. Ook op het vlak van het aantal geholpen cliënten is er een stijging merkbaar. In 2012 werden nog 469 mensen geholpen, in 2020 steeg dat aantal tot 579. “Het MSOC blijf daarmee een belangrijk centrum voor de opvang van mensen met een drugsproblematiek. We willen blijven inzetten op het aanbieden van een plaats waar cliënten met een drugproblematiek terechtkunnen voor hulp en begeleiding”, besluit schepen Donck.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.