Multiple sclerose is een ongeneeslijke aandoening van het centraal zenuwstelsel die zich meestal manifesteert bij jongvolwassenen tussen 20 en 25 jaar. MS heeft een enorme weerslag op de levenskwaliteit. De medische, psychologische en economische gevolgen zijn heel groot. De evolutie van de zieke is onvoorspelbaar.
...