Mislukte projecten met dure mosselkooien die op de stranden aanspoelden tot een regelrechte oorlog tussen de verschillende initiatiefnemers, met zelfs beschuldigingen van sabotage: het kweken van mosselen op zee is over de jaren heen niet bepaald een successtory geweest.
...

Mislukte projecten met dure mosselkooien die op de stranden aanspoelden tot een regelrechte oorlog tussen de verschillende initiatiefnemers, met zelfs beschuldigingen van sabotage: het kweken van mosselen op zee is over de jaren heen niet bepaald een successtory geweest. Dat schrikt de Colruyt Group echter niet af om nu toch een nieuwe stap in het realiseren en commercialiseren van Belgische mosselen op touw te zetten. De groep heeft namelijk een gebruiks- en milieuvergunning aangevraagd voor het exploiteren van een commerciële zone in zee, beter bekend als de Westdiepzone, vijf kilometer voor de kust van Nieuwpoort. Colruyt wil er in eerste instantie mosselen kweken om die op termijn te koop aan te bieden in haar verschillende winkelformules. Een eerste, maar noodzakelijke stap is nu het aanvragen van de nodige vergunningen, en dat lijkt niet van een leien dakje te lopen.Colruyt gelooft alvast in het succes van het project. "We zullen voor de kweek van mosselen gebruik maken van de innovatieve 'longline'- of hangcultuurtechnologie waarbij de mossellijnen zullen kunnen meebewegen met de zeestroming en aangepast zijn aan de ruwe condities op de Noordzee", vertelt Stefan Goethaert, directeur kwaliteit en productie bij Colruyt Group. "Wetenschappelijke analyses bevestigen dat de Westdiepzone daar erg geschikt voor is. Samen met andere bedrijven en kennisinstellingen hebben de mee de bouwstenen gelegd voor de Belgische aquacultuursector en namen we actief deel aan tal van onderzoeksprojecten waarin de kweek van schaal- en schelpdieren in de Noordzee onderzocht werd."Bovendien bracht de eerste experimentele mosseloogst uit de Westdiepzone in de zomer van vorig jaar veelbelovende resultaten. "We zijn ervan overtuigd dat we er dankzij opgedane kennis en opgebouwde partnerships zullen in slagen om op commerciële schaal Belgische mosselen te kweken. De eerste horde is nu het verkrijgen van de gebruiks- en milieuvergunning en die zijn aangevraagd", verklaart Goethaert. Of die horde gemakkelijk zal genomen worden is nog maar zeer de vraag. Als het van het stadsbestuur afhangt, komen de vergunningen er niet. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) en schepen van Visserij Kris Vandecasteele (CD&V) kanten zich resoluut tegen de plannen van de Colruyt Group. "We zullen hiervoor een negatief advies geven", klinkt het. "De locatie is een ramp. Er is geen plaats voor dergelijke plannen op amper vijf kilometer van de kust. Dat zou zonder meer opnieuw een slag in het gezicht van de kustvissers betekenen want er zouden opnieuw broodnodige visserijgronden verdwijnen. Wij hopen dat er hiertegen heel veel bezwaren zullen ingediend worden.""Ik verwacht inderdaad massaal protest indien dit erdoor mocht komen", reageert kustvisser Rudy Beuckels. "Zo'n immens project binnen de zone van drie nautische mijl waarin we mogen vissen, zou een grote streep door de rekening zijn."Ook de jachthavens staan niet bepaald te springen voor de 'zeeboerderij'. "We zijn uiteraard niet gekant tegen economische projecten", zegt Steven Desloovere, directeur van de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort, de grootste jachthaven aan de kust. "Wat ons echter stoort is dat iedereen zijn stekje wil en het vaargebied steeds kleiner wordt.""We zouden dan ook sterk willen aandringen om alle bestaande spelers rond dezelfde tafel te zetten om te kijken welke dingen samen kunnen gebeuren, op hetzelfde stukje Noordzee. Zo zien we dat bijvoorbeeld in Nederland proefprojecten lopen om de recreatievaart wel tussen de windmolens te laten varen. Vraag is ook of het nog opportuun is in tijden van drones en hoogstaande technologie om grote gebieden af te bakenen om te leren schieten op vliegtuigjes."De ligging van het proefproject Zeeboerderij ligt vlak voor de havengeul van Nieuwpoort en in de lijn om van de Vlaamse kust naar Frankrijk te varen. "Als men daar, voor Dunkerque, nu ook nog een windmolenpark gaat aanleggen, wordt de westelijke recreatievaart er niet simpeler of zelf onbestaande op." (Dany Van Loo)