Het meerjarenplan 2020-2025 bevat de beleidskeuzes van het nieuw gemeentebestuur en de ?nanciële vertaling ervan. In het meerjarenplan wordt duidelijk gemaakt wat het bestuur wil bereiken, hoe ze dat wil doen en welke inkomsten en uitgaven dat met zich zal meebrengen.
...

Het meerjarenplan 2020-2025 bevat de beleidskeuzes van het nieuw gemeentebestuur en de ?nanciële vertaling ervan. In het meerjarenplan wordt duidelijk gemaakt wat het bestuur wil bereiken, hoe ze dat wil doen en welke inkomsten en uitgaven dat met zich zal meebrengen.Er waren voor de presentatie zo'n 70 aanwezigen, inbegrepen een tiental gemeenteraadsleden en een aantal ambtenaren. Er zijn vijf strategische doelstellingen: een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën; ruimte optimaal benutten en organiseren met aandacht voor duurzaam wonen, werken en leven; duurzaam leven met respect voor elkaar, het klimaat en de leefomgeving; vrijetijdsbeleving voor iedereen en tenslotte zorgzame samenleving.Moorslede investeert 56.000 euro voor digitale infoborden. Ze komen op twee locaties. "In 2020 en 2021 voorzien we anderhalf miljoen euro voor de renovatie van het oud gemeentehuis in Dadizele", zegt de burgemeester. "We voorzien ook bijkomende camera's. Hoeveel en waar ligt nog niet vast. Het brandweerarsenaal is toe aan renovatie. Er is daar bijvoorbeeld geen isolatie. Er ligt een krediet van 150.000 euro vast."Het gemeentebestuur wil opnieuw de nieuwe inwoners uitnodigen. "Wat nog niet volledig geconcretiseerd is", aldus schepen Sherley Beernaert (STERK). "We voorzien 700.000 euro voor de aanpak van de drie begraafplaatsen. Eerst wordt hiervoor een masterplan opgemaakt."Diverse wegen- en rioleringswerken zijn voorzien. De subsidies voor de aanleg van een gescheiden riolering werden eerder al toegekend. Het gemeentelijk aandeel voor de Azalealaan-Geluwestraat is geraamd op 360.000 euro. Voor de Nieuwstraat staat 260.000 euro ingeschreven en 150.000 euro voor de Breulstraat-Tuimelarestraat.Er komt verlichting aan de zebrapaden. Hiervoor is een krediet van 45.000 euro voorzien, gespreid over drie jaar. De gemeentelijke basisschool krijgt een nieuwe speelplaats. Goed voor een investering van 70.000 euro.Het dak en de kelder van de sporthal in Moorslede worden aangepast. Goed voor 100.000 euro en 150.000 euro "SV Moorslede krijgt in 2021 een kunstgrasveld", aldus schepen Jürgen Deceuninck (STERK). "Hiervoor werd een half miljoen euro ingeschreven. Het is nog niet uitgemaakt of het komt op het eerste of tweede terrein. Voor de aankoop van gronden voor VK Dadizele en de twee atletiekclubs in Dadizele ligt er voor 2023 800.000 euro vast."Nieuw in 2022 wordt een muziekfestival voor de jeugd. Hiervoor ligt er 75.000 euro vast. Voor cultuur zijn er ook heel wat investeringen. "Er is 80.000 euro ingeschreven voor nieuwe verlichting in De Bunder en d'Oude Schole", vertelt schepen Nessim Ben Driss (Visie). "De toiletten in De Bunder zijn toe aan renovatie. We voorzien hiervoor 25.000 euro. We willen jaarlijks een cultuurprijs uitreiken en voorzien voor de aankoop van een kunstwerk voor de winnaar 500 euro."Moorslede gaat de toelage voor de private kinderopvang en initiatieven van de scholen verhogen. "Eventueel huren we ergens een gebouw om zelf met een buitenschoolse kinderopvang te starten, maar er is nog geen definitieve locatie", verduidelijkt schepen Benedikt Vallaey (STERK).De aanwezigen kregen in primeur de mooie brochure over het beleidsplan. De bedeling in alle brievenbussen volgt. De gemeenteraad bespreekt het beleidsplan op donderdag 19 december. (EDB)