Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en de VVSG. OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die ver...