Monique werd geboren in Bellegem groeide er ook op. Ze was de weduwe van Roger Huys die in 1995 overleed.
...

Monique werd geboren in Bellegem groeide er ook op. Ze was de weduwe van Roger Huys die in 1995 overleed.Ze woonde na haar huwelijk in de Aubettestraat en later in de Processiestraat. Ze woonde ook vele jaren in het schoolhuis door dat haar man onderwijzer was in de school. Later keerde het gezin terug naar hun huis in de Processiestraat. Monique verbleef later in woonzorgcentrum Lichtendal in Kortrijk en verhuisde enkele maanden geleden naar woonzorgcentrum De Zon in Bellegem.De kinderen zijn Marnix (met Kathleen Dael), Carine (met André Aernoudt), Pol (wed. van Brigitte Moerkerke), Hilde (met Philippe Marréceau) en Dirk (priester in de gemeenschap 'Moeder van Vrede'). Er zijn vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.Monique is huisvrouw geweest. Ze was lid van Okra Bellegem.De uitvaartdienst die zal voorgegaan worden door Moniques zoon Dirk vindt plaats op vrijdag 22 november om 10 uur in de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats in Bellegem.(EDB - Uitvaartzorg Planckaert)