Schepen Bart Wenes: "Op 16 maart is onze nachtopvang in lockdown gegaan. De tien mensen die daar gebruik van maken, kwamen dan ook op straat te staan. We zijn eerst op zoek gegaan naar een oplossing binnen het sociale netwerk van die mensen. Maar dat was ook niet mogelijk, omdat gezinnen niemand ...

Schepen Bart Wenes: "Op 16 maart is onze nachtopvang in lockdown gegaan. De tien mensen die daar gebruik van maken, kwamen dan ook op straat te staan. We zijn eerst op zoek gegaan naar een oplossing binnen het sociale netwerk van die mensen. Maar dat was ook niet mogelijk, omdat gezinnen niemand in huis konden nemen. Er stonden toen ook enkele nood- en doorgangswoningen vrij en daar werd tijdelijk een oplossing gevonden. Uiteindelijk hebben we een overeenkomst kunnen sluiten met hotel De Bonte Os. We staan daar niet alleen in, ook andere centrumsteden hebben zich tot hotels gericht. Ondertussen is onze eigen nachtopvang opnieuw open, maar kunnen we daar door de geldende maatregelen slechts vijf personen laten overnachten. Dat betekent dat op dit moment nog zeven mensen, waaronder een gezin van drie, in De Bonte Os verblijven."Lieve Lombaert wou ook het kostenplaatje kennen en vroeg of er al schade was aangericht in de doorgangswoningen en het hotel. Bart Wenes: "Schade is er niet en laat ons dat zo houden. De factuur bedraagt op dit moment 13.490 euro. Maar dat kunnen we ondervangen door de subsidies die we krijgen. 12.500 euro van de provincie en 540.000 euro van de federale overheid."Het aanzuigeffect dat gevreesd werd, blijkt ook onbestaande. "De mensen die bij ons verblijven zijn wel degelijk mensen die op Roeselaars grondgebied dakloos zijn geworden."Lieve Lombaert bedankte nog eens de mensen die zich bereidwillig toonden om voor de extra opvang te zorgen.