In de Molenstraat bevindt zich een toegangsweg tot de school in de Rollegemstraat. Deze weg wordt door veel schoolgaande kinderen gebruikt. De nieuwe schoolstraat moet daar de veiligheid maximaliseren. De digitale verkeersborden die hiervoor nodig zijn, komen er zeer snel, maar er zijn nog wat infrast...

In de Molenstraat bevindt zich een toegangsweg tot de school in de Rollegemstraat. Deze weg wordt door veel schoolgaande kinderen gebruikt. De nieuwe schoolstraat moet daar de veiligheid maximaliseren. De digitale verkeersborden die hiervoor nodig zijn, komen er zeer snel, maar er zijn nog wat infrastructuurwerken nodig voor de bekabeling.Ook in de Hugo Verriestlaan wordt maximaal ingezet op veiligheid voor schoolgaande kinderen. Omdat veel kinderen zich in die straat met de fiets naar school begeven, achtte het gemeentebestuur het belangrijk om er een fietsstraat in te richten, waar auto's hen dus niet mogen inhalen. Greta Vandeputte, schepen van Mobiliteit, gaf nog mee dat het gemeentebestuur er zich van bewust is dat een aantal mensen vooral zij die hun rijbewijs al ettelijke jaren geleden hebben behaald zich niet helemaal realiseren wat een schoolstraat of fietsstraat nu precies inhoudt. "Daarom zal politiecommissaris Vannieuwenhuyse een opfrissing van de wegcode komen geven in de gemeente, die voor iedereen toegankelijk zal zijn. Meer dan waarschijnlijk zal die uiteenzetting plaatsvinden in De Link. De datum ligt nog niet vast, maar alles zal gecommuniceerd worden via de geijkte mediakanalen en ook in Info Ledegem".Verder deelde de schepen nog mee dat met de bouw van de nieuwe school in Sint-Eloois-Winkel en de centralisatie van de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar in de Kloosterstraat ook daar gebrainstormd wordt om er een veilige straat en omgeving te realiseren. (EDH)