Momenteel onderzoekt de dienst Werken en Ondernemen verschillende pistes om herbruikbare bekers via de stad te kunnen aanbieden. Al maakt de dienst ook enkele bedenkingen bij de vraag van Lambrecht. Volgens de stad is het niet haalbaar om herbruikbare bekers aan te bieden via de uitleendienst, omdat die de bekers niet naar behoren kan stockeren. Ook beschikt niet elk evenement over een wasstraat om de bekers voldoende te reinigen.

Een van de pistes die onderzocht wordt, is een samenwerking via de sociale economie. Het Brugse maatwerkbedrijf SOBO heeft aangegeven grote interesse te hebben in het wassen van de herbruikbare bekers. Het bedrijf wil ook de bekers stockeren en uitlenen. Daarvoor zou een investering van 150.000 à 200.000 euro nodig zijn. Daarom zou Brugge eventueel zelf investeren in de infrastructuur om de bekers te wassen. Het voordeel daarvan is dat de stad via OVAM 50 procent van de investering gesubsidieerd kan krijgen.

In de komende maanden komt er een definitieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

(BELGA)

Momenteel onderzoekt de dienst Werken en Ondernemen verschillende pistes om herbruikbare bekers via de stad te kunnen aanbieden. Al maakt de dienst ook enkele bedenkingen bij de vraag van Lambrecht. Volgens de stad is het niet haalbaar om herbruikbare bekers aan te bieden via de uitleendienst, omdat die de bekers niet naar behoren kan stockeren. Ook beschikt niet elk evenement over een wasstraat om de bekers voldoende te reinigen.Een van de pistes die onderzocht wordt, is een samenwerking via de sociale economie. Het Brugse maatwerkbedrijf SOBO heeft aangegeven grote interesse te hebben in het wassen van de herbruikbare bekers. Het bedrijf wil ook de bekers stockeren en uitlenen. Daarvoor zou een investering van 150.000 à 200.000 euro nodig zijn. Daarom zou Brugge eventueel zelf investeren in de infrastructuur om de bekers te wassen. Het voordeel daarvan is dat de stad via OVAM 50 procent van de investering gesubsidieerd kan krijgen.In de komende maanden komt er een definitieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen.(BELGA)