Door Geert Vanhessche
...

Door Geert VanhesscheVolgens Germain Decruyenaere viert men nu wel het 70-jarig bestaan, maar is de club eigenlijk al een viertal jaar ouder. "Kort na de Tweede Wereldoorlog gingen enkele visliefhebbers uit Moen geregeld samen vissen. Na verloop van tijd vonden ze het beter om zich te verenigen om zo ook andere liefhebbers te bereiken. En zo werd de club De Verenigde Bliekers opgericht. Dit is nog altijd de officiële naam, maar meestal gebruiken we de naam Bliekers Moen."De eerste voorzitter was Jules Claerhout en het is aan hem te danken dat er nu al 70 jaar lang kan gevist worden in de omwalling van 'Brabanders hof', kortweg 'de wal' in Moen. "Jules vroeg aan de toenmalige eigenaar, Remi Debrabandere, of we in de wal mochten vissen. Hij had daar geen enkel probleem mee. Wel was er in de beginperiode niet zoveel vis te vangen. De toenmalige leden dienden eerst de wal uit te diepen. Iets wat ze met de schop én volle moed begonnen. Gelukkig voor hen, kregen ze na een tijdje de hulp van een kraan van de steenbakkerij Demeester die hier toen in Moen gevestigd was."Met de nieuwe eigenaars werden goede afspraken gemaakt zodat er nog steeds in de wal kan gevist worden.Germain is bijna 54 jaar lid van de club. "Ik woonde niet ver van de wal en ging af en toe kijken naar de vissers. Soms mocht ik ook een handje helpen. Nadat er enkele van mijn vrienden ook lid werden van de visclub, was het als vanzelfsprekend dat ik mij ook zou aansluiten. Ik heb er nog geen minuut spijt van gehad."Rijst bij ons de vraag of de hobby nog altijd aantrekkelijk is voor jonge mensen. "We hebben inderdaad nog een periode gekend dat we 110 leden telden. Nu zijn dat er nog ongeveer 60. De populariteit is dus wel wat afgenomen, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat de vissport, en zeker onze club, nog veel mooie jaren te wachten staat. We hebben een goed bestuur en dat is belangrijk", zegt Germain.De enige bedreiging ziet Germain in het probleem met de aalscholvers. "Dat is een beschermde vogel die verzot is op de kleine vis. Daarnaast vallen ze ook grotere vissen aan, zodat deze gewond raken, ziek worden om uiteindelijk te sterven. België is het enige land waar die vogels beschermd zijn." Naast voorzitter Germain Decruyenaere bestaat het bestuur van de Moense Bliekers uit Johan Vervaecke (erevoorzitter), Geert Rommens (penningmeester), Rudy Bleuze (secretaris) en de leden Dirk Putman, Christian Debode en Angelino Vanglabeke.Volgens Germain hoeft de vissport helemaal niet duur te zijn. "Je kunt het zo duur maken als je zelf wil. Er is duur en goedkoop materiaal beschikbaar. Maken dat je het geschikte lokmiddel hebt en een beetje ervaring zijn soms belangrijker dan het materiaal."Bij de Moense Bliekers vist men vooral op brasem, karpers en uiteraard ook op bliek. Men vist er altijd zonder leefnet zodat de gevangen vis meteen terug vrij in het water kan. Enkel bij wedstrijden gebruikt men wel een leefnet omdat dan de gevangen vis dient gewogen te worden.De club is het jaar door actief. Het visseizoen loopt van 1 maart tot eind januari en in februari voert men meestal onderhoudswerken aan de wal uit.