Penningmeester Matthieu Vandemoortele: "Onze presentatie op de jaarmarkt is belangrijk. Onder andere voor onze clubkas. De centen kunnen wij goed gebruiken om in het nieuwe studentenjaar activiteiten te organiseren. Daarnaast hopen wij maandag ook nieuwe studenten, schachten, aan te werven. Die kunnen dan deelnemen aan het schachtenfeest eind septe...