Het huidige recyclagepark en dierenasiel langs de Sluisstraat dateren uit de jaren '70 en zijn volledig voorbijgestr...