"Onze locatie in de Dolagestraat was te krap geworden", vertelt Celien Bulcke die samen met Thijs Tanghe als eersten in België met een mobiele fruitpers rondtoerden. Ondertussen heeft dit initiatief al op andere plaatsen navolging gekregen. Thijs kun je de komende weken nog aan het werk zien op zijn thuislocatie in Beernem op zondag 25 en woensdag 28 augustus en verder elke dinsdag en woensdag van september. Latere persdagen of andere locaties kan men nakijken op de website van Houtlandse Tuinsappen.

Om fruit te laten persen bij de mobiele fruitpers maak je best telefonisch een afspraak op 0495/733 670. Je kunt er ook terecht voor algemene informatie en advies. "Met het tijdstip dat je krijgt om het fruit af te leveren ben je zeker dat je niet lang in de rij moet staan. Belangrijk is ook om een schatting te maken van het totaal aantal kilo's dat aangeleverd zal worden. Het plukken van het fruit wordt het best aangepast aan het tijdstip van persen zodat de beste kwaliteit van sap uit de vruchten wordt gehaald.", aldus Celien.

(PH)

"Onze locatie in de Dolagestraat was te krap geworden", vertelt Celien Bulcke die samen met Thijs Tanghe als eersten in België met een mobiele fruitpers rondtoerden. Ondertussen heeft dit initiatief al op andere plaatsen navolging gekregen. Thijs kun je de komende weken nog aan het werk zien op zijn thuislocatie in Beernem op zondag 25 en woensdag 28 augustus en verder elke dinsdag en woensdag van september. Latere persdagen of andere locaties kan men nakijken op de website van Houtlandse Tuinsappen. Om fruit te laten persen bij de mobiele fruitpers maak je best telefonisch een afspraak op 0495/733 670. Je kunt er ook terecht voor algemene informatie en advies. "Met het tijdstip dat je krijgt om het fruit af te leveren ben je zeker dat je niet lang in de rij moet staan. Belangrijk is ook om een schatting te maken van het totaal aantal kilo's dat aangeleverd zal worden. Het plukken van het fruit wordt het best aangepast aan het tijdstip van persen zodat de beste kwaliteit van sap uit de vruchten wordt gehaald.", aldus Celien. (PH)