Misnoegde Weydts over heisa rond eenrichtingsverkeer in Heule: “Een kleuterschool? Dat zijn we niet”

Noël Maes
Noël Maes Medewerker KW

“Ik neem het niet dat onze diensten Mobiliteit een ‘kleuterschool’ genoemd worden.” Zo reageert een misnoegde schepen Weydts op uitspraken van bewoners die wij weergaven in het artikel in ons blad van vorige week over de nieuwe circulatieplannen in Heule in het kader van het fietsproject de Groene Verbinding. “Onze mensen hebben vele jaren ervaring en weten best wat zij doen, maar men goed weten waaróm wij die maatregelen nemen.”

Eind maart had in het speeldomein De Warande een informatievergadering plaats voor bewoners van de straten en wijken rond de nieuwe fietsverbinding. Daar waren een 200-tal aanwezigen verdeeld in twee sessies. Schepen Weydts wil nog een preciseren waarom het nodig is om gedeeltelijk eenrichtingsverkeer in te voeren in de parallel lopende Bozestraat en Molenstraat: “Om de fietsverbinding te realiseren, moet de Molenstraat vanaf de Kortrijksestraat eenrichting worden voor wagens en ook fietsstraat worden. Zo zullen er veel minder wagens door de straat rijden. De kruising aan de Kortrijksestraat zal er ook veel veiliger door worden. Bijgevolg is een lussysteem met de Bozestraat nodig, waar een stuk eenrichting wordt voorzien vanaf de Izegemsestraat tot aan Hospitaalkouter. Te vermelden is ook dat bij het kruisen van de Molenstraat en de Bozestraat fietsers voorrang zullen hebben. Dat kan als er minder wagens zijn.”

Knelpunt

Schepen Weydts is het er niet mee eens dat mensen uit de vier wijken langs de Bozestraat ‘kilometers’ zullen moeten omrijden om naar de handelszaken in Heule-Watermolen of naar Ring Shopping te rijden. “Het gaat hooguit om 600 meter als men via de Kortrijksestraat en de Molenstraat rijdt.” Dat laatste is nu ook het grootste knelpunt dat door omwonenden in het artikel wordt aangehaald. Schepen Weydts: “Op de infovergadering waren inderdaad vooral daarover opmerkingen. Wij hebben die genoteerd en zullen onderzoeken wat daar beter kan. Ik wil toch benadrukken dat op die infovergadering in het algemeen positief gereageerd werd op de uitleg. ‘Eindelijk wordt iets gedaan aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid’, zegden ze. ‘En beter nu al invoeren dan morgen’. Er was op het eind zelfs applaus.”

Volgens de schepen reageerde ook Unizo Heule positief. “Het lijkt een beetje op oudere tegenover jongere bewoners”, zegt Stan Callens die namens Unizo aanwezig was. “Wij staan in principe niet negatief tegenover de plannen en willen liever de proefperiode afwachten. Kijk naar de fietsstraten in Heule-centrum. Daar was ook veel kritiek in het begin. Nu moet men vaststellen dat de handel erdoor floreert.”

Nog dit over de Bozestraat: in 2009 werd een klein stukje eenrichtingsverkeer naar de Izegemsestraat toe ingevoerd (straks wordt het andersom). De reden was toen dat lijnbussen anders niet konden manoeuvreren. Straks zouden die bussen gewoon verdwijnen. “Daar kan ik ook niet gelukkig mee zijn”, erkent Axel Weydts. “Volgens een nieuw verkeersplan van de Vlaamse regering zouden er nog alleen bussen zijn op grote assen maar dat is nog niet definitief beslist. Wanneer we eind dit jaar de test doen met het nieuwe circulatieplan, zal de Bozestraat eenrichting zijn uitgezonderd bussen. Het zijn er nu twee per uur.”

Speelstraat

Op de reactie dat een speelstraat in Heulemeersen (zoals die eerder georganiseerd werd) niet meer zou kunnen, zegt de schepen dat een klein stukje van de straat dan inderdaad onbereikbaar zou zijn voor niet-bewoners maar dat dit kan worden opgelost: “We creëren trouwens een veel autoluwere wijk, als het ware elke dag Speelstraat!” En wat met hulpdiensten en vuilniswagen? “Hulpdiensten zullen altijd toegang hebben tot de wijk. Er kan zelfs in het verder ontwerp rekening gehouden worden met een aansluiting voor hulpdiensten vanuit de Molenstraat. Ook het manoeuvreren van huisvuilwagens zou in principe geen probleem mogen zijn. We zullen dit ook nog verder onderzoeken, maar het spreekt voor zich dat huisvuilophaling te allen tijde zal verzekerd blijft.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.