https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Ministers Demir en Crevits geven omgevingsvergunning voor nieuw Clubstadion

Stefan Vankerkhoven

De Vlaamse ministers Zuhal Demir (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) hebben woensdag hun handtekening geplaatst onder een omgevingsvergunning, die Club toelaat om op de Jan Breydel-site een nieuw stadion met 40.000 zitjes te bouwen. “Eindelijk, na een lijdensweg van 15 jaar is er licht aan het einde van de tunnel voor Club Brugge”, zeggen de ministers, die benadrukken dat ze ook Cercle Brugge niet in de steek laten.

Woensdag ondertekenden ministers Zuhal Demir en Hilde Crevits de omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge en de aanleg van het Olympiapark op de Olympiasite in Brugge.

Ze zetten daarmee het licht op groen voor een project dat een ongezien mobiliteitsplan heeft uitgewerkt, samen met het stadsbestuur en de politie, om ervoor te zorgen dat er een goed evenwicht is met de directe omgeving. De leefbaarheid voor de buurtbewoners is in het hele traject een aandachtspunt geweest. Dat zet in op een modal shift naar andere transportmiddelen dan de wagen. Zonder zo’n sterk mobiliteitsluik zou een vergunning erg moeilijk geweest zijn, geven de ministers toe.

Stedelijk groen

Daarnaast investeert de Club mee in stedelijk groen, wat een pluspunt is en een belangrijke bijdrage in het kader van de klimaatverandering. De 3000 nabijgelegen parkeerplaatsen zullen bovendien op niet wedstrijddagen ten dienste staan van de gemeenschap en functioneren als parkzone. Op die manier is er ook een grote meerwaarde voor de buurt met onder meer loopparcour en speel- en sportelementen.

Er moet ook een klachtenpunt komen voor buurtbewoners zodat de Club en de stad snel kunnen handelen en bijsturen, indien er alsnog problemen zouden optreden in de toekomst. Het mobiliteitsplan en de strikte naleving ervan zal gemonitord worden én opgevolgd worden.

Draagvlak

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir geeft duiding: “Voetbalsupporter of niet. Het is duidelijk dat het huidige Jan Breydelstadion niet meer voldoet aan de huidige comforteisen en sporttechnische normen van een moderne voetbaltempel. Dat de aanvraag voor dit nieuwe stadion op een groot draagvlak kan rekenen bij het lokale bestuur is duidelijk, maar bovenal kan het project voldoen aan alle wettelijke vereisten via deze omgevingsvergunning. “

“Via de opgelegde randvoorwaarden kunnen we bovendien een goed evenwicht bewaken met de directe omgeving. Dat de Club mee investeert in stedelijk groen is een pluspunt en een belangrijke bijdrage in het kader van de klimaatverandering”.

Europees

Viceminister-president en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits vult aan: “Goede infrastructuur is ook voor onze voetbalclubs van groot belang om te kunnen blijven wedijveren, zeker Europees. Daarom is dit nieuwe stadion voor een topclub als Club Brugge belangrijk. De bouw van het nieuwe stadion biedt een groot potentieel voor Vlaamse ondernemers om hun vakmanschap te tonen aan de rest van Europa en de wereld.”

“De impact op de buurt en de stad wordt goed in de gaten gehouden. De handelsactiviteiten beperken zich tot een fanshop en bistro, er komt geen shoppingcentrum. Op die manier is er geen concurrentie voor de handelskern en is de druk op de buurt op niet-wedstrijddagen beperkt. Ik vind het ook belangrijk dat tijdens de werken er langs de werfroute op schooldagen een vrachtwagenverbod komt 30 minuten voor en 10 minuten na de schoolbel.”

Deze beslissing bevestigt volgens Zuhal Demir, samen met de eerdere beslissing over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Blankenbergse Steenweg dat de Vlaamse regering de ambitie heeft om voor beide Brugse voetbalploegen, dus ook Cercle Brugge, een duurzame oplossing te voorzien.

Reacties

De Brugse sport- en urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) reageert opgelucht: “Ik ben tevreden dat er eindelijk een vergunning komt voor de bouw van het nieuwe stadion na veertien jaar. Maar ik ben niet naïef, er kunnen nog altijd procedures gestart worden tegen de Vlaamse bouwvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Er kan dan nog gedurende 45 dagen beroep ingediend worden.”

“Het is nu belangrijk dat we ook snel uitsluitsel hebben over het GRUP Blankenbergse Steenweg in functie van een Cercle stadion en een bedrijventerrein. We hebben als stad immers altijd beloofd dat er zowel voor Cerle als voor Club een oplossing moest komen. Ik hoop dan ook dat het GRUP Blankenbergse Steenweg standhoudt, er is snel duidelijkheid nodig.”

Mobiliteit

Gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) stelt: “N-VA Brugge is tevreden dat minister Zuhal Demir nu de knoop doorhakt in het moeilijke stadiondossier van Club Brugge, een dossier dat al jaren aansleept. Door het verlenen van de omgevingsvergunning komt de bouw van een nieuw, prachtig stadion voor blauwzwart een heel stuk dichterbij. Dit is zo belangrijk voor Club maar ook voor de uitstraling van Brugge.”

”N-VA Brugge onderschrijft ook de opmerkingen van minister Demir inzake de mobiliteitsproblemen. Zoals we al vaker aanstipten, is er nog werk aan de winkel om de overlast voor omwonenden van het nieuwe, grote stadion te beperken. De buurt moet leefbaar blijven op wedstrijddagen.”

”Tot slot blijft N-VA Brugge, net zoals de minister ook doet, aandringen op een volwaardige oplossing voor Cercle Brugge. De Vereniging is evenzeer sportief van grote waarde voor onze stad. N-VA Brugge koestert beide voetbalteams evenveel. Een doorbraak in het dossier van de Blankenbergsesteenweg zou tegelijk tegemoetkomen aan de prangende vraag naar meer ruimte voor nieuwe industriële activiteiten.”

Stefan Sintobin (VB) zegt : ”Ik ben bijzonder tevreden met deze beslissing. Vriend en vijand waren het er over eens dat het huidige stadion niet meer voldoet aan de noden van het moderne voetbal. Vooral inzake veiligheid kon het zo absoluut niet verder. Ik kan begrip opbrengen voor de opmerkingen, vragen en klachten van buurtbewoners, maar ik kan tevens niet genoeg benadrukken dat zowel Club Brugge als stad Brugge alles uit de kast hebben gehaald om hieraan tegemoet te komen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er voor dit nieuwe stadion een ruim draagvlak is bij de Bruggelingen. Ik roep de tegenstanders dan ook op om het verzet te staken en in te gaan op de uitgestoken hand van Club Brugge en de stad om verder in dialoog te gaan om samen dit dossier tot een goed einde te brengen.

Cercle

En hoe reageert Cercle Brugge, dat net als 120 buurtbewoners indertijd een bezwaar indiende? De Vereniging beraadt zich nog en houdt ‘alle pistes’ open….. Voorzitter Vincent Goemaere stelt: ”De voorbije weken voerde Cercle constructieve gesprekken met zowel het Brugs stadsbestuur als de Vlaamse overheid, waarbij een definitieve oplossing voor alle betrokken partijen het uitgangspunt moet blijven. Cercle Brugge bekijkt dan ook welke stappen het verder zal ondernemen.”

Club

“De vergunning voor het nieuwe stadion is een mijlpaal voor Club Brugge” reageert Clubvoorzitter Bart Verhaeghe opgetogen. “Ze biedt eindelijk perspectief voor tienduizenden voetballiefhebbers, want de veiligheidsproblemen van het sterk verouderde en versleten Jan Breydelstadion worden dag na dag urgenter. Daarom ben ik iedereen dankbaar die zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt in het Brugse stadiondossier, in het bijzonder de Vlaamse regering en Stad Brugge. Het nieuwe stadion zal globaal minder overlast veroorzaken dan het huidige Jan Breydelstadion. Bovendien kunnen we de unieke kans grijpen om de omgeving te vergroenen met de aanleg van een nieuw Olympiapark. Laten we positief samenwerken en verantwoordelijk omgaan met die enorme opportuniteiten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.