Minister vraagt Zeebruggenaars om hulp bij uitwerking van nieuwe sluis

Vlaams minister Lydia Peeters: "De boodschap is duidelijk: laat je stem horen om vorm te geven aan het leefbaarheidsplan en de flankerende maatregelen van de nieuwe sluis." (Foto RJ)
Roel Jacobus
Roel Jacobus journalist/muzikant

Volgende week krijgen alle inwoners van Zeebrugge een infokrant over de bouw van de nieuwe sluis in de bus. “Daarin roepen we iedereen op om suggesties te doen over de bouw op de Visart-locatie en om mee te denken over de leefbaarheid en mobiliteit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De projectwebsite wordt opgefrist, er komen infozuilen en een gratis 0800-nummer.

Op maandag 8 juni start de bevraging van de bewoners van Zeebrugge over de bouw van de nieuwe zeesluis op de plaats van de oude Visartsluis. Na de definitieve goedkeuring van de locatie door de Vlaamse regering op 28 juni 2019 begon het Departement Mobiliteit en Openbare Werken aan de uitwerkingsfase. Daarin wordt concreet vorm gegeven aan hoe de sluis zal gebouwd worden, zodat de nodige vergunningen aangevraagd kunnen worden. Om dit grondig voor te bereiden, trekt de administratie enkele jaren uit om tot een breed uitgewerkte onderzoeksnota te komen.

“Zulke nota beschrijft in detail het project, de flankerende maatregelen, de uitvoeringsalternatieven op de Visart-locatie en de nodige studies. Naast het advies van de overheden willen we graag input van de buurtbewoners en stakeholders. Daarom starten we met een publiek advies- en consultatieronde”, zegt Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge.

0800-nummer

De overheid benadrukt dat ze in deze fase van het project niet verplicht is om de mening van burgers en stakeholders te vragen. Maar ze kiest hier wel bewust voor. “De locatie van de sluis mag dan wel vastliggen, de input van het publiek is absoluut nodig om mee de bouw van de sluis op de Visart-locatie te bepalen en om het leefbaarheidsplan en de flankerende maatregelen vorm te geven. De boodschap is duidelijk: laat je stem horen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

“Naast het advies van de overheden willen we graag input van de bewoners en stakeholders”

“Omdat het door de coronamaatregelen niet mogelijk is om fysiek samen te komen, gebruiken we meerdere communicatiemiddelen om iedereen te informeren. Volgende week krijgen alle inwoners een infokrant in de bus. Daarin lichten we toe wat de projectonderzoeksnota inhoudt en wat de inspraakmogelijkheden zijn. In de week van 22 juni komen er infozuilen aan het oude station en op de markt. Er is ook een gratis 0800-nummer waar mensen vragen kunnen stellen.”

Hinder beperken

De communicatie met bewoners behoort tot het actieplan voor de mobiliteit en leefkwaliteit. “Er is niet alleen bijzondere aandacht voor de bewoners en bedrijven die voor de bouw onteigend worden. We maken ook een leefbaarheidsplan om onder meer de geluids- en stofhinder te beperken. Er komt een grondig onderzoek naar de mobiliteit in en rond Zeebrugge. Met de aanleg van een nieuwe verbindingsweg (Nx) willen we alvast via een tunnel het doorgaand en havenverkeer afleiden, wat de leefkwaliteit in het dorp sterk zal verbeteren”, meldt het Departement MOW.

De Vlaamse overheid, stad Brugge en havenbestuur MBZ slaan de handen in elkaar om een gebiedscoördinator aan te stellen. Die zal overheden, bedrijven en burgers samenbrengen om de noodzakelijke acties inzake leefbaarheid, revitalisering en buffering voor te bereiden. De selectieprocedure voor de functie start in het najaar.

Reacties

Tot 17 juli loopt de adviesronde bij de overheden. Burgers kunnen van 8 juni tot 10 juli de nota raadplegen en opmerkingen indienen. Dat kan op www.nieuwesluiszeebrugge.be of in papieren versie in de Gemeenteafdeling Zeebrugge, Buurthuis d’Oude Stoasie of het Huis van de Bruggeling. Tegen het najaar komt er een geactualiseerde nota op basis van de adviezen en reacties. Daarbij wordt beloofd dat alle reacties en adviezen mee gepubliceerd worden.

>>> Meer info: www.nieuwesluiszeebrugge.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.