De Paardenmarkt is een munitiestortplaats voor de kust van Knokke-Heist waar naar schatting 35.000 ton munitie uit de Eerste Wereldoorlog geborgen werd. Een deel van deze munitie bevat strijdgassen zoals mosterdgas, Clark I en II. Het materiaal raakte bedekt onder een sedimentlaag van twee tot vier meter dik. Sinds 1995 onderneemt het Directo...

De Paardenmarkt is een munitiestortplaats voor de kust van Knokke-Heist waar naar schatting 35.000 ton munitie uit de Eerste Wereldoorlog geborgen werd. Een deel van deze munitie bevat strijdgassen zoals mosterdgas, Clark I en II. Het materiaal raakte bedekt onder een sedimentlaag van twee tot vier meter dik. Sinds 1995 onderneemt het Directoraat-Generaal Leefmilieu jaarlijks een monitoringcampagne om lekkages vanuit doorgeroeste munitie op tijd te kunnen detecteren. Tijdens de jaarlijkse monitoring in 2018 werden voor het eerst sporen van afbraakproducten van mosterdgas en resten van TNT gemeten. Een meting die in 2019 werd uitgevoerd door het onderzoeksschip Belgica bevestigde dit. De gemeten concentraties leveren echter geen gevaar op voor de volksgezondheid of het marien milieu.Bevoegd minister Vincent Van Quickenborne wil laten onderzoeken hoe dit best kan aangepakt worden. Op basis van dit onderzoek zal gekozen worden voor intensieve monitoring, inkapseling of opruiming van de munitie. "Er is momenteel geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of het milieu. Toch is het belangrijk dat we een plan van aanpak uitwerken. Alle pistes moeten daarbij onderzocht worden", klinkt het. Knoks Gemeenteraadslid Nick Wenmaekers volgt de situatie van nabij op en reageert tevreden. "De jaarlijkse monitoring van de munitiestortplaats is belangrijk en geruststellend voor onze gemeente. Maar is dit voldoende? Reden tot paniek is er nog nooit geweest, toch dringt een plan van aanpak zich op. Het geplande onderzoek zal moeten uitwijzen en aantonen wat mogelijke oplossingen zijn. Zo hebben onze gemeente en haar inwoners eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de munitiestortplaats", zegt Wenmaekers. (MM)