Dit deed de minister naar aanleiding van de toekenning van 2.147.000 euro Vlaamse projectsubsidies voor stadsvernieuwingsproject Konnector. Stad Kortrijk investeert 12 miljoen euro in het project.

Konnector

Konnector is de naam van het stadsvernieuwingsproject voor het gebied tussen Wembley en Bissegem. Het is de opvolger van eerdere stadsvernieuwingsprojeccten zoals Buda-eiland, K in Kortrijk, Overleie en Kortrijk Weide. "Met het project Konnector willen we het buitengebied op een intelligente manier verbinden met de stad", aldus burgemeester Van Quickenborne.

Konnector is een ambitieus stadsproject voor het gebied tussen Wembley en Bissegem dat uitgevoerd wordt tussen 2019 en 2025., GF
Konnector is een ambitieus stadsproject voor het gebied tussen Wembley en Bissegem dat uitgevoerd wordt tussen 2019 en 2025. © GF

"Waar het gebied oorspronkelijk was voorzien voor de autoweg N328 maakten we de gedurfde keuze om er een fietssnelweg te creëren. We brachten de betonstop in de praktijk, want we kozen ook bewust om 5,5 miljoen euro aan bouwgronden niet te ontwikkelen en er bijkomend groen te realiseren." Er wordt 4 kilometer hoogwaardige fietsinfrastructuur gerealiseerd tussen de stedelijke hotspots, met een connectie van de N50C die naar de Warande loopt.

'Bissegem Plage'

Sportcentrum Wembley wordt in de komende jaren van acht naar dertien hectare uitgebreid. Er worden in 2022 fietsverbindingen gerealiseerd doorheen de site. "Daarna wordt ook de sportinfrastructuur aangepakt."

Wembley als sportpark met ruimte voor ontmoeting, spelen en sporten., GF
Wembley als sportpark met ruimte voor ontmoeting, spelen en sporten. © GF

In de afgelopen jaren kochten de stad en Natuurpunt stelselmatig gronden aan op stadsgroen Ghellinck. "Zo kan dit gebied uitgroeien tot een groene long van 12 hectare. Dit najaar zijn de werken gestart. Verschillende poelen zijn al gegraven.

In Bissegem worden nabij het oud gemeentehuis, de Vlienderkouter en de Neerbeekvallei groene ruimtes toegankelijk gemaakt. Met de heraanleg van de Driekerkenstraat, de Overzetweg en de nieuwe brug over de Leie ontstaat de mogelijkheid om 1,5 kilometer veilige fietsverbinding te realiseren.

Bissegem Plage' als nieuwe groene ruimte voor Bissegem aan de Leie., GF
Bissegem Plage' als nieuwe groene ruimte voor Bissegem aan de Leie. © GF

"Op de hoek van de Vrije Aardstraat en de Trakelweg kochten we een perceel aan waardoor Bissegem een nieuwe publieke groene ruimte krijgt aan de Leie. "Met de heraanleg van de Driekerkenstraat moest een waterbuffer aangelegd worden, en als we dat kunnen combineren met groen en ontspanning is dat mooi meegenomen", aldus schepen Axel Weydts. 'Bissegem Plage' wordt een nieuwe groene ruimte aan de Leie. Eerder realiseerde Natuurpunt ook al De Rotersmeers aan de Leie.

Innoverend plan

Volgens de minister bouwde Kortrijk de voorbije jaren een uitzonderlijke reputatie op in verband met stadsvernieuwing. In 2003, 2007, 2012, 2015 en in 2019 kon Kortrijk hiervoor al beroep doen op Vlaamse subsidies.

"We kijken bij het toekennen van subsidies vooral naar het vernieuwend karakter en hoe op een gedurfde manier de betonstop gerealiseerd wordt. Ook naar duurzaamheid en participatie wordt gekeken. Het plan dat Kortrijk tussen 2019 en 2025 wil realiseren is innoverend. Konnector is een mooie realisatie van stadsvernieuwing in de deelgemeenten en de omliggende omgeving."

De N328 wordt naast een fietsroute ook een groene ruimte die wijken verbindt., GF
De N328 wordt naast een fietsroute ook een groene ruimte die wijken verbindt. © GF

De minister plantte samen met samen met burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepenen Wout Maddens en Axel Weydts een meidoorn als symbolische start van het nieuwe stadsvernieuwingsproject.

Tielt

Van de ruim acht miljoen euro projectsteun voor stadsvernieuwingsprojecten ging naast de subsidie voor Konnector ook nog steun naar projecten in Mechelen, Antwerpen en Tielt. "In Tielt wordt de collegesite ontwikkeld met een ondergrondse parking, sociale woningbouw, een dienstencentrum en veel groen", aldus de minister, die hiermee ook het tweede West-Vlaams project dat Vlaamse steun krijgt voorstelde.

(EDB/ foto EDB)

Dit deed de minister naar aanleiding van de toekenning van 2.147.000 euro Vlaamse projectsubsidies voor stadsvernieuwingsproject Konnector. Stad Kortrijk investeert 12 miljoen euro in het project.Konnector is de naam van het stadsvernieuwingsproject voor het gebied tussen Wembley en Bissegem. Het is de opvolger van eerdere stadsvernieuwingsprojeccten zoals Buda-eiland, K in Kortrijk, Overleie en Kortrijk Weide. "Met het project Konnector willen we het buitengebied op een intelligente manier verbinden met de stad", aldus burgemeester Van Quickenborne. "Waar het gebied oorspronkelijk was voorzien voor de autoweg N328 maakten we de gedurfde keuze om er een fietssnelweg te creëren. We brachten de betonstop in de praktijk, want we kozen ook bewust om 5,5 miljoen euro aan bouwgronden niet te ontwikkelen en er bijkomend groen te realiseren." Er wordt 4 kilometer hoogwaardige fietsinfrastructuur gerealiseerd tussen de stedelijke hotspots, met een connectie van de N50C die naar de Warande loopt.Sportcentrum Wembley wordt in de komende jaren van acht naar dertien hectare uitgebreid. Er worden in 2022 fietsverbindingen gerealiseerd doorheen de site. "Daarna wordt ook de sportinfrastructuur aangepakt."In de afgelopen jaren kochten de stad en Natuurpunt stelselmatig gronden aan op stadsgroen Ghellinck. "Zo kan dit gebied uitgroeien tot een groene long van 12 hectare. Dit najaar zijn de werken gestart. Verschillende poelen zijn al gegraven.In Bissegem worden nabij het oud gemeentehuis, de Vlienderkouter en de Neerbeekvallei groene ruimtes toegankelijk gemaakt. Met de heraanleg van de Driekerkenstraat, de Overzetweg en de nieuwe brug over de Leie ontstaat de mogelijkheid om 1,5 kilometer veilige fietsverbinding te realiseren."Op de hoek van de Vrije Aardstraat en de Trakelweg kochten we een perceel aan waardoor Bissegem een nieuwe publieke groene ruimte krijgt aan de Leie. "Met de heraanleg van de Driekerkenstraat moest een waterbuffer aangelegd worden, en als we dat kunnen combineren met groen en ontspanning is dat mooi meegenomen", aldus schepen Axel Weydts. 'Bissegem Plage' wordt een nieuwe groene ruimte aan de Leie. Eerder realiseerde Natuurpunt ook al De Rotersmeers aan de Leie.Volgens de minister bouwde Kortrijk de voorbije jaren een uitzonderlijke reputatie op in verband met stadsvernieuwing. In 2003, 2007, 2012, 2015 en in 2019 kon Kortrijk hiervoor al beroep doen op Vlaamse subsidies. "We kijken bij het toekennen van subsidies vooral naar het vernieuwend karakter en hoe op een gedurfde manier de betonstop gerealiseerd wordt. Ook naar duurzaamheid en participatie wordt gekeken. Het plan dat Kortrijk tussen 2019 en 2025 wil realiseren is innoverend. Konnector is een mooie realisatie van stadsvernieuwing in de deelgemeenten en de omliggende omgeving."De minister plantte samen met samen met burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepenen Wout Maddens en Axel Weydts een meidoorn als symbolische start van het nieuwe stadsvernieuwingsproject.Van de ruim acht miljoen euro projectsteun voor stadsvernieuwingsprojecten ging naast de subsidie voor Konnector ook nog steun naar projecten in Mechelen, Antwerpen en Tielt. "In Tielt wordt de collegesite ontwikkeld met een ondergrondse parking, sociale woningbouw, een dienstencentrum en veel groen", aldus de minister, die hiermee ook het tweede West-Vlaams project dat Vlaamse steun krijgt voorstelde.(EDB/ foto EDB)