Groenhove is zoals bekend geliefd bij wandelaars en ruiters. Daar wil het inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid op inspelen door er de recreatiemogelijkheden te vergroten. Zo voorziet het inrichtingsplan in het heropenen van een aantal verdwenen trage verbindingen. Een van de ontbrekende linken is de Ruit...

Groenhove is zoals bekend geliefd bij wandelaars en ruiters. Daar wil het inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid op inspelen door er de recreatiemogelijkheden te vergroten. Zo voorziet het inrichtingsplan in het heropenen van een aantal verdwenen trage verbindingen. Een van de ontbrekende linken is de Ruitjesboswegel. De diensten van de minister slaagden erin de nodige gronden via kopen en ruilen te verwerven. Ze werkten daarvoor nauw samen met alle aangrenzende eigenaars, onder wie Patrick Trio.Tegelijkertijd loopt er een hechte samenwerking met de provincie West-Vlaanderen in het kader van de problematiek van de waterhuishouding. Een resterend, aangrenzend stukje weiland bleek interessant te zijn om een oplossing te bieden tegen het overstromen van de stroomafwaarts gelegen huizen langs de Ruitjesbosstraat.Zo ontstond het project om én de trage weg te realiseren én het weilandje in te richten als winterbed voor de aanpalende beek. Bij intense en langdurige regenval wordt het water daar opgehouden en daalt het overstromingsrisico aanzienlijk.Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en de stad. Vlaanderen betaalt 70% of 34.800 euro en Torhout 30% of 14.900 euro. De provincie treedt op als bouwheer."We zijn uiteraard heel blij met deze realisatie", zegt schepen van Natuur Elsie Desmet. "Dit is een win-winsituatie. De Ruitjesboswegel is de nieuwe trage weg die wordt aangelegd door de Vlaamse Landmaatschappij VLM in het kader van het al genoemde landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid." (JS)