De minister-president kreeg een rondleiding in de brouwerij door zaakvoerder Xavier Vanneste. Geert Bourgeois zal echter al enigszins vertrouwd geweest zijn met het bedrijf want hij was er al eerder te gast, onder meer voor de eerste spadesteek voor de bierpijpleiding en voor de aankondiging van de nieuwe bottelarij. Het bezoek kadert binnen een initiatief van Unizo waarbij bedrijfsbezoeken met de Vlaamse lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen georganiseerd worden. Nu de Europese verkiezi...

De minister-president kreeg een rondleiding in de brouwerij door zaakvoerder Xavier Vanneste. Geert Bourgeois zal echter al enigszins vertrouwd geweest zijn met het bedrijf want hij was er al eerder te gast, onder meer voor de eerste spadesteek voor de bierpijpleiding en voor de aankondiging van de nieuwe bottelarij. Het bezoek kadert binnen een initiatief van Unizo waarbij bedrijfsbezoeken met de Vlaamse lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen georganiseerd worden. Nu de Europese verkiezingen samen vallen met de Vlaamse en federale verkiezingen, en dus zo wat ondergesneeuwd dreigen te geraken, wil Unizo het Europese niveau via bezoeken aan bedrijven die ook op Europees niveau ondernemen meer in de kijker zetten. "Het Europese beleidsniveau is van groot belang en veel regelgeving heeft een directe impact op het bedrijfsleven. Het is belangrijk om toekomstige Europarlementsleden tot bij de KMO's te brengen en hen de dagdagelijkse bedrijfsvoering te leren kennen. Enkel op die manier kan EU-beleid haalbaar zijn voor KMO's", zei West-Vlaams UNIZO-directeur Wouter Blomme. Brouwer Xavier Vanneste liet verstaan dat hij in zijn onderneming bijzonder veel te maken heeft met de Europese regelgeving, vooral dan wat betreft de etikettering. "Net zoals wellicht alle ondernemers ben ik voorstander van zoveel mogelijk harmonie en stabiliteit", stelde Xavier Vanneste. "Wat er dus nu in de Verenigd Koninkrijk aan de gang is, met de Brexit, is dus absoluut niet goed voor ons en ik hoop dat ook dat er spoedig duidelijkheid komt. Daarnaast wil ik ook mee geven dat ik meegeven dat ik sterk voorstander ben van een slimme arbeidsmigratie. We moeten dus de mensen naar hier krijgen die we kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt." Geert Bourgeois kon zich daar grotendeels bij aansluiten. "De Brexit betekent sowieso een enorm welvaartsverlies en dat zal vooral in landen als België en Nederland, die heel sterk afhankelijk zijn van handel met het VK, gevoeld worden", zei Bourgeois. "Ons land voert ongeveer evenveel uit naar het Verenigd Koninkrijk als heel Frankrijk maar doordat dat Frankrijk zoveel groter is zullen wij dat veel meer voelen. Ik hoop dan ook dat er een vorm van Europese solidariteit zal spelen om dit op te vangen." Bourgeois stelde tot slot ook als Europees parlementslid te zullen pleiten voor een harmoniseren voor wat het goederentransport betreft. "Het is hallucinant dat er nu nog altijd verschillende spoorbreedtes zijn in de Europese Unie", klonk het. (PDV)