Waar de naam Biezenbilk vandaan komt, vroegen velen zich af. Een biezenbilk is een landgoed waar verschillende activiteiten tegelijk kunnen plaatsvinden, een plek waar zowel rust als een bruisende activiteit te vinden zijn. Dat vernam Romina Vanhooren, voorzitter van het bijzonder comité en schepen van Rita Meyns, gewezen voorzitter van het OCMW. De beslissing tot de bouw van een lokaal dienstencentrum gaat terug tot maart 2015. In oktober keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het ontwerp van de bouw, opgemaakt door architectenbureau Boecks, goed...