De minister gaf hiermee het symbolische startschot voor de bouw van het nieuwe 'Wackerbout', dat de naam van zijn grote bezieler, wijlen schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Jacky Maes, meekreeg.
...