De minister gaf hiermee het symbolische startschot voor de bouw van het nieuwe 'Wackerbout', dat de naam van zijn grote bezieler, wijlen schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Jacky Maes, meekreeg.
...

De minister gaf hiermee het symbolische startschot voor de bouw van het nieuwe 'Wackerbout', dat de naam van zijn grote bezieler, wijlen schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Jacky Maes, meekreeg.Het was een louter symbolische eerste steen die minister Vandeurzen maandag samen met burgemeester Steve Vandenberghe, OCMW-voorzitter Jacques Deroo en Dominique Maes, dochter van de betreurde bezieler van het nieuwe zorgcentrum, legde.Bouwonderneming Strabag is immers al op 22 januari met de eerste werken, de indrukwekkende grondwerken voor de eerste fase van het bouwproject, gestart. Die eerste fase wordt aan de achterkant van het huidige rusthuis Wackerbout gerealiseerd en zal, eenmaal klaar, aansluiten op zowel het bestaande centrum als het Sociaal Huis.OCMW-voorzitter Jacques Deroo benadrukte tijdens de ceremonie nog eens dat de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum zowat het grootste bouwproject wordt dat Bredene ooit kende. "Het wordt een immense, maar tegelijk kwaliteitsvolle investering in onze ouderenzorg. De realisatie zal gefaseerd gebeuren over een periode van 1.350 kalenderdagen, goed voor ongeveer 4 jaar."De bouwwerkzaamheden verlopen in twee fasen. In een eerste fase, die dus al gestart is, zal voorzien worden in 64 woongelegenheden (stuk voor stuk eenpersoonskamers), een dagverzorgingscentrum (voor 15 bewoners), een lokaal dienstencentrum en een nieuwe grootkeuken."Daarop zal in een tweede fase de afbraak van de huidige rusthuisvleugel, de cafetaria, de keuken en de logistieke ruimtes plaatsvinden. Tegelijk zal dan met de bouw van 96 woongelegenheden, die zullen aansluiten op het al gerealiseerde gebouw, gestart worden", aldus nog Deroo."Zoals alle gemeenten aan de kust telt Bredene heel wat senioren. Met deze nieuwe woonzorgcampus willen we structureel en ingrijpend investeren in de ouderenzorg", gaf burgemeester Steve Vandenberghe aan. "Dat is een bewuste keuze, die er bijvoorbeeld voor gezorgd heeft dat wij de plannen voor een nieuw zwembad even in de koelkast hebben gestopt."Vandenberghe benadrukte ook nog eens dat met dit nieuwe woonzorgcentrum een grote, laatste droom van wijlen Jacky Maes wordt gerealiseerd. "Ik herinner me nog dat, toen ik na een zwaar verkeersongeval in het UZ Gent opgenomen was, Jacky, toen al doodziek, me nog opzocht. Hij wou me perse nog eens de laatste plannen, maar ook de vele valkuilen van het project doorspelen. Jacky was, moet je weten, toen al geen schepen of OCMW-voorzitter meer. Hij was alleen bekommerd om de toekomst van de senioren in Bredene. Het zal dan ook niet verbazen dat wij dit nieuwe woonzorgcentrum naar hem hebben vernoemd."Aan het nieuwbouwproject bengelt het indrukwekkende prijskaartje van 25.671.398,31 euro. "Daarvan wordt 1.011.220,46 euro gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Een tussenkomst waarvoor we de minister dankbaar zijn. Eerlijk gezegd, het hele project heeft heel even aan een zijden draadje gehangen toen duidelijk werd dat de Vlaamse regering haar subsidiepolitiek zou aanpassen. We hebben er echter een beetje op gegokt dat alles uiteindelijk wel in orde zou komen - wat het ook deed", besloot de burgemeester.(MM)