Minister Beke over almaar hogere prijzen voor woonzorgcentra: “Geen voorstander van een maximumfactuur”

© BELGA
Olaf Verhaeghe

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) toont zich in een reactie op het KW-dossier naar de betaalbaarheid van de woonzorgcentra opnieuw een koele minnaar van een maximumfactuur. “We nemen vandaag al verschillende maatregelen om de factuur draaglijk te houden, door te focussen op de controle van de dagprijzen. Een maximumfactuur zou innovaties in de ouderenzorg tegenwerken en de variatie in types woonzorgcentra beperken”, klinkt het.

Is het woonzorgcentrum nog betaalbaar voor de West-Vlamingen? In een nieuwe KW Onderzoekt gaat De Krant van West-Vlaanderen op zoek naar antwoorden op de geldvragen die bij een rusthuis komen kijken. Ontdek het hele dossier via KW.be/rusthuisfactuur

Op zes jaar tijd zijn de dagprijzen voor West-Vlaamse woonzorgcentra met meer dan 12 procent gestegen. Dat blijkt uit ons dossier naar de betaalbaarheid van de rusthuizen in onze provincie. Gemiddeld betaal je voor een eenpersoonskamer intussen 58,80 euro per dag, goed voor een maandelijkse factuur van 1.764 euro. Bovendien kennen meer en meer woonzorgcentrumbewoners financiële zorgen. Vorig jaar moesten bijna 800 West-Vlamingen aankloppen bij het OCMW om bij te springen in de factuur.

Bestaande maatregelen

Wouter Beke, CD&V-minister voor Welzijn en bevoegd voor de woonzorgcentra, beklemtoont in een reactie op het KW–dossier dat de Vlaamse overheid vandaag al verschillende maatregelen neemt om de factuur van het woonzorgcentrum onder controle te houden. “Woonzorgcentra kunnen zeker niet zomaar hun dagprijs verhogen”, aldus de minister. “Er zijn grenzen, het wordt gecontroleerd. Zo moet men telkens bewijzen welke kosten gemaakt worden en hoe die worden doorgerekend aan bewoners. Woonzorgcentra die een nieuwbouw zetten, moeten bovendien het infrastructuurforfait van 5,19 euro integraal als korting geven.”

Volgens de minister zijn de bewoners vandaag niet minder in staat om de factuur te betalen dan vroeger. “In vergelijking met begin jaren 2000 zien we zelfs dat het armoederisico bij ouderen is gedaald. Daarnaast merken we dat het aantal bewoners van woonzorgcentra die beroep doen op het zorgbudget door hun beperkte financiële draagkracht, daalt. In 2018 ging het nog om 31.000 bewoners, in 2021 om ongeveer 27.000. Dat op een totaal van meer dan 80.000 bewoners van woonzorgcentra.”

Zorgbudget

Dat zorgbudget voor ouderen in een woonzorgcentrum valt uiteen in twee categorieën: enerzijds krijgt elke bewoner een vast bedrag van 130 euro, anderzijds is er ook een variabel bedrag (tot maximaal 618 euro per maand, red.) afhankelijk van de zorgnood en dan de persoon in kwestie. Binnen de Vlaamse regering is er daarnaast de wil om de zorgpremie op te trekken voor bewoners van woonzorgcentra met een laag inkomen. Die premie werd begin 2020 al aangekondigd, maar moet nog in detail verder worden uitgewerkt.

“Vlaanderen kan het ook niet alleen. Hogere pensioenen via een ambitieus arbeidsmarkt- en pensioenbeleid zijn een conditio sine qua non. De federale regering zou daartoe initiatieven moeten nemen (er is een akkoord om tegen 2024 een minimumpensioen van 1.500 euro te realiseren voor mensen met een volledig loopbaan, red.). Ook heeft meer dan 70 procent van de Belgen een eigen huis, iets wat over het algemeen beschouwd wordt als de vierde pensioenpijer.”

Maximumfactuur?

Oppositiepartijen Groen, Vooruit en Vlaams Belang pleiten echter al langer voor een maximumfactuur voor bewoners van Vlaamse woonzorgcentra. “Op die manier kan de overheid het verschil tussen het inkomen en de kosten op maat bijpassen”, klinkt het. “Dat systeem is veel fijnmaziger, billijker en voor de bewoner ook gewoon eenvoudiger.”

Maar minister Beke is geen voorstander van zo’n maximumfactuur. “Wij focussen ons op de controle en de monitoring van de dagprijzen en passen sociale correcties toe waar nodig via de zorgbudgetten”, aldus de welzijnsminister. “Een maximumfactuur zou de innovaties binnen de ouderenzorg tegenwerken en de variatie aan types van woonzorgcentra beperken. Er zijn ook kapitaalkrachtige ouderen die kiezen om met enige luxe te verblijven en daar ook gerust willen voor betalen. Die individuele voorkeuren moeten we ook toelaten. De bewoners staan centraal.”

Meer controle?

In november vorig jaar diende Vooruit een resolutie tot sterkere prijscontrole op de woonzorgcentra in. Op die manier wil de partij de achterpoortjes die voor hogere facturen zorgen, proberen sluiten en nog meer toetsen of de uitgaven in verhouding staan tot de kwaliteit van de zorg. Het voorstel moet nog worden voorgelegd in het Vlaams Parlement.

“Wij gaan voor overleg met de sector om zo nog verder te gaan in het transparant maken van de kosten en de manier waarop die doorgerekend worden aan de bewoners”, zegt minister Beke daarover. “Zo willen we helder krijgen hoeveel elke bewoner betaalt voor het vastgoed en wordt duidelijk dat een nieuwbouwvoorziening logischerwijze tot een andere dagprijs komt dan een oudbouw. Dat overleg en die transparantie willen we graag verder uitwerken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.