De firma special ad haalde publiciteit op bij lokale handelaars. In ruil voor hun bijdrage kregen zij een stickeradvertentie op de bus. De firma schonk ook nog eens een cheque van 2.500 euro aan drie goede doelen: Het Havenhuis uit Lo, een zorgaanbieder, die instaat voor de kwaliteitsvolle zorg voor en begeleiding van personen met een Ni...

De firma special ad haalde publiciteit op bij lokale handelaars. In ruil voor hun bijdrage kregen zij een stickeradvertentie op de bus. De firma schonk ook nog eens een cheque van 2.500 euro aan drie goede doelen: Het Havenhuis uit Lo, een zorgaanbieder, die instaat voor de kwaliteitsvolle zorg voor en begeleiding van personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH); De Walhoeve uit Westvleteren, waar jongeren met een moeilijke thuissituatie worden opgevangen en NOAH Oostvleteren, wat staat voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht, Huiselijkheid en zich richt als dagverzorgingshuis op thuiswonende ouderen die al een beroep doen op een dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg."De samenwerking tussen de handelaars en de firma special ad zorgde ervoor dat onze beide OCMW's kunnen beschikken over een vervoermiddel, dat voor heel wat mensen een mogelijkheid zal bieden om verplaatsingen te maken die anders niet, of toch minder gemakkelijk zouden lukken. We gaven de bus de naam Plusbus, naar analogie van NestorPlus", zei Gerda Goubeir (LVP), voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst Vleteren. Haar ambtgenote Lieve Castryck (Dynamisch Lo-Reninge) stelde dat ze ervan overtuigd is dat de Plusbus heel veel zal gevraagd worden, en bijgevolg heel regelmatig in het straatbeeld zal te zien zijn. "Tijdens de week kan men een beroep doen op vrijwilligers van NestorPlus als chauffeur, en tijdens de weekends kan de bus gehuurd worden met een privéchauffeur. Het hele project kon gerealiseerd worden dankzij een gemeentelijke financiële bijdrage van beide gemeenten, het Leaderproject 'Zorg in de Binnentuin' en uiteraard de handelaars", besloot Lieve Castryck. (AHP/ foto RVL)