De plannen om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen, dateren van na de brand in het bedrijf in 2015. "Met een werkgroep van inwoners, het bedrijf en de gemeente werden toen oplossingen gezocht om de hinder van het bedrijf na de heropbouw te verminderen", aldus schepen Wieland De Meyer. "Op vlak van mobiliteit werden de afgelopen jaren heel wat maatregelen genomen zoals het vegen van de wegen, het zorgen voor afgedekte vrachten, een extra parking en betere bewegwijzering. Maar het orgelpunt van de hele verbeterin...