"De Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening die wordt aangeboden door het OCMW Meulebeke, in samenwerking met Taxistop die ons voorziet van het nodige materiaal", vertelt Annick Declerck, die instaat voor het sociale onderzoek binnen het MMC. "De Minder Mobielen Centrale heeft als doel om met behulp van een groep vrijwilligers mensen te vervoeren met een beperkt inkomen, die problemen vinden om zich te verplaatsen. Op die manier worden ze uit hun sociaal isolement gehaald. Meestal gaat het om mensen die wegens hun ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Af en toe vervoeren we ook mensen die in een sociale ...

"De Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening die wordt aangeboden door het OCMW Meulebeke, in samenwerking met Taxistop die ons voorziet van het nodige materiaal", vertelt Annick Declerck, die instaat voor het sociale onderzoek binnen het MMC. "De Minder Mobielen Centrale heeft als doel om met behulp van een groep vrijwilligers mensen te vervoeren met een beperkt inkomen, die problemen vinden om zich te verplaatsen. Op die manier worden ze uit hun sociaal isolement gehaald. Meestal gaat het om mensen die wegens hun ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Af en toe vervoeren we ook mensen die in een sociale noodsituatie verkeren. De Minder Mobielen Centrale kan geen mensen vervoeren die ernstig ziek zijn."Ruth Lambrecht neemt de administratieve ondersteuning voor haar rekening. Van concurrentie voor de ziekenvervoerbedrijven is er volgens Annick Declerck geen sprake. "Het vervoer gebeurt hoofdzakelijk om sociale redenen: familiebezoek, kaartclub, kapsalon, boodschappen... Wij staan in principe niet in voor ziekenvervoer."De werking van de MMC bestaat uit vrijwilligers. "Vandaag hebben we acht chauffeurs die zich op vrijwillige basis inzetten om met hun eigen wagen de mensen te vervoeren. Het aantal leden is doorheen die 25 jaar enorm gegroeid. In 1996 hadden we bijvoorbeeld 37 mensen die gebruik maakten van deze dienst, terwijl we vandaag toch rond de 180 mensen zitten. Het aantal chauffeurs is niet meegegroeid want in 1996 konden we een beroep doen op acht chauffeurs, terwijl we vandaag ook op acht chauffeurs kunnen rekenen. Er is dus een tekort aan vrijwilligers voor de Minder Mobielen Centrale."Sinds drie jaar zet Luc Vansteenkiste zich in als vrijwilliger binnen de Minder Mobielen Centrale. Hij stapte erin om twee redenen. "Ik zou graag hebben dat, wanneer wij zo oud en hulpbehoevend zijn, we ook iemand hebben die dit wil doen voor ons. Tevens doe ik dit omdat ik me sociaal wil engageren voor zulke dingen. Ik help graag de mensen en ben graag bij de mensen. Ik ben heel mijn leven bij de brandweer geweest. Het zal de aard van het beestje zijn.""Als schepen in Meulebeke kwam ik vroeger veel onder mensen en dat wilde ik zo houden", pikt collega Wilfried Delmotte in. "Ondertussen zet ik mij al 13 à 14 jaar in voor de Minder Mobielen Centrale. Het voornaamste is dat ik onder de mensen kom en op die manier mijn sociale contacten kan behouden."Wat dienen mensen te doen die wensen gebruik te maken van de aangeboden dienst? "Die mogen altijd contact opnemen met mij via het Sociaal Huis, waarbij we bekijken of de aanvrager voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo moet je gedomicilieerd zijn in Meulebeke, minimum 60 jaar zijn, uitgezonderd mensen met ziekte, handicap of indien ze in een sociale noodsituatie verkeren. Tevens dienen ze minder mobiel te zijn, waarbij ook het netto belastbaar inkomen niet hoger mag zijn dan tweemaal het leefloon", legt Annick Declerck de voorwaarden uit.(KeMa)