Militaire Basis Koksijde krijgt nieuwe identiteit en nieuwe naam ‘De Nieuwe Basis’

V.l.n.r. hekennen we Elwin Van Herck (fractieleider Koksijde Vooruit), gemeenteraadslid Julie Paelinck (Lijst Burgemeester), Peter Roose (burgemeester Veurne), gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, Marc Vanden Bussche (burgemeester Koksijde), schepenen Guido Decorte, Dirk Dawyndt, Dorine Geersens en Ivan Vancayseele. © MVQ
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

De Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koksijde en Stad Veurne stelden op woensdag 5 januari de nieuwe naam en de nieuwe visuele identiteit voor het projectgebied van de militaire basis in Koksijde voor: ‘De Nieuwe Basis’. De luchtmachtbasis zal de komende jaren grondig veranderen. Naast een basis voor recreatieve luchtvaart komt er een transformatie tot de nieuwe basis voor recreatie, wonen, natuur en innovatie.

Defensie verhuist met de helikoptervloot van Koksijde naar Oostende. Om andere activiteiten dan militaire toe te laten op het militaire domein, zijn er nieuwe bestemmingen nodig, waarvoor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) in opmaak is waarin, in samenspraak met de gemeente Koksijde, de toekomstvisie wordt vastgelegd met een plan voor de fasering, uitvoering en realisatie ervan. Hiervoor wordt het Strategisch Project gelanceerd, dat concrete acties voor de herinvulling van dit gebied kan faciliteren, met een uitvoeringsnota waarin zal staan wie wat gaat uitvoeren, inrichten, beheren en in welke fase.

Strategisch Project

“Het Strategisch Project wordt gelanceerd met een nieuwe naam en logo”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. “Met het oog op de toekomst wordt een nieuwe dimensie gegeven aan de naam die in de volksmond als ‘de basis’ circuleert, die respect voor het verleden uitstraalt, maar ook de nieuwe plannen omarmt: De Nieuwe Basis.”

“Het logo is een knipoog naar de huidige landingsbanen die vanuit de lucht gezien een kruis vormen en straalt trots uit, zowel over de rijke geschiedenis van het terrein als over de ruime toekomstmogelijkheden. Het logo heeft geen kader errond, en verbeeldt op die manier ook openheid. Het terrein dat vandaag enkel toegankelijk is voor de militairen, zal in de toekomst veel opener en toegankelijker worden, met een waaier aan invullingen. Daarom werden er, naast het hoofdlogo, ook logo’s voor de verschillende deelprojecten ontworpen: de nieuwe luchtbasis, innovatiebasis, recreatiebasis, natuurbasis en woonbasis.”

Actieprogramma

In de komende jaren zullen verschillende partijen voortwerken aan een aantal concrete acties, zoals gesprekken over de verkoop van het terrein, lanceren van de deelprojecten, voorbereiden van concrete realisaties op het terrein, nadenken over tijdelijke invullingen, fasering, financiële haalbaarheid, participatie en een ontwerpoefening Open Ruimte.

De open ruimte en het landschap zijn speerpunten waarvoor het Strategisch Project zich wil inzetten. Er zijn immers heel wat uitdagingen en doelstellingen, op het vlak van natuur, landbouw, recreatie en water, waarbij zal worden geluisterd naar de verschillende partijen. In deze gevoelige omgeving tussen de duinen en het polderlandschap is nood aan behoud en versterking van de aanwezige natuur- en landbouwwaarden, in het bijzonder de duinpolderovergang. Er wordt ook gedacht aan de ecologische verbinding met de omgeving rond de Nieuwe Basis, zoals tussen de Noordduinen en Belvédèreduinen en de waterhuishouding van het Langeleed. Om Koksijde met Veurne te verbinden voor fietsers, wordt een fietssnelweg voorgesteld doorheen het gebied, langs een groene as die een ecologische stapsteen kan zijn om de grotere natuurgehelen met elkaar te verbinden. De gemeente Koksijde wil de technische diensten verhuizen naar de kazernezone. Er zal worden gestart met de aanleg van de fietsverbinding tussen Koksijde en Veurne, waarvan het traject de historische verbinding tussen de twee in ere herstelt.

Diverse invullingen

In het plan dat voorlopig op tafel ligt, worden diverse invullingen voorzien op de Nieuwe Basis. Voor sport en recreatie kan de bestaande verharding zoveel mogelijk worden hergebruikt, met een mogelijke link met het bestaande recreatieve netwerk van fiets-, wandel- en mountainbikeroutes. De landingsbanen kunnen gedeeltelijk behouden blijven voor recreatieve luchtvaart. Een kleine zone zal bewaard blijven als helikopterplatform voor trainingsoefeningen van Defensie. Daarnaast is er ook plaats voor gemeenschapsvoorzieningen en voor een lokaal bedrijventerrein, een wetenschapspark en een intergemeentelijk recyclagepark.

Voor het Strategisch Project zal de participatie zich focussen op de realisatie, waarbij omwonenden en geïnteresseerden zo goed mogelijk op de hoogte zullen worden gehouden van de ontwikkelingen op het terrein, maar ook betrokken zullen zijn bij aspecten zoals de tijdelijke invulling of de ontwerpoefening open ruimte. De participatie richt zich niet alleen tot de inwoners van Koksijde en Veurne, maar ook tot eigenaars en gebruikers van de landbouwgronden op het gebied, en andere geëngageerde partijen.

https://denieuwebasis.be/

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.